فصل سوم: در فرانسه
اقامت در محله کشان پاریس و در منزل آقای غضنفر پور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

اقامت در محله کشان پاریس و در منزل آقای غضنفر پور

‏به هر حال به محله کشان پاریس و خانه ‏‏آقای ‏‏غضنفرپور که آپارتمانی ‏‎ ‎‏در طبقه چهارم ‏‏بود، رسیدیم. این منزل ‏‏نزدیک خانه بنی صدر بود. ‏‎ ‎‏بنی صدر در آن فاصله کوتاه به غضنفرپور پیشنهاد کرده بود، شما منزل ‏‎ ‎‏من بیایید و آن آپارتمان را تخلیه کنید که امام در آنجا اقامت کند.‏

‏رفتیم به آن آپارتمان و اطاقی که امام مستقر شدند. طرف مشرق ‏‏آن ‏‎ ‎‏شیشه بود و از آن شیشه ها بیرون کاملاً معلوم می شد، ما نگاه کردیم و ‏‎ ‎‏دیدیم که در چهارراه خیلی دور پلیس مستقر است و ما را مراقبت ‏‎ ‎‏می کند.‏

‏در یک فاصله کوتاهی زنگ ‏‏درب خانه ‏‏را زدند و گفتند سفارش کنید ‏‎ ‎‏امام ‏‏پشت شیشه ظاهر ‏‏ن‏‏شود‏‏،‏‏ خطرناک است. امام در آن اطاق قدم ‏‎ ‎‏می زدند، قهراً جلوی شیشه ظاهر می شدندو پلیس که از همان دور ‏‎ ‎‏مراقبت می‏‏‌‏‏کرد تذکر داد ممکن است از دور هدف گیری بشود.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 234