فصل سوم: در فرانسه
رعایت قانون در فرانسه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

رعایت قانون در فرانسه

‏ در رابطه با مساله رعایت قانون که حضرت امام مقید بودند ‏‎ ‎‏خصوصاً در فرانسه مسائل قانونی ‏‏را ‏‏رعایت کنند اگر خاطراتی دارید ‏‎ ‎‏بیان کنید؟‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 259

‏ در پاریس امام ‏‏همه را به رعایت قانون ‏‏سفارش کرده بودند. با ‏‎ ‎‏اینکه سر بریدن یک مرغ در آن باغ هیچ مشکلی را ایجاد نمی کرد و ‏‎ ‎‏هیچکس هم نمی فهمید ولی امام اجازه نمی دادند و می فرمودند. ممنوع ‏‎ ‎‏است، اینکار را نکنید. تا روز عاشورا که شد ما دیدیم ناهار که آقای ‏‎ ‎‏عراقی‏‏ تهیه کرده بود ‏‏قیمه پلو است، گفتم حاج آقا قیمه پلو را کجا ‏‎ ‎‏درست کردی، گوشتش را از کجا آوردی؟ ایشان خندید و گفت آقای ‏‎ ‎‏مهندس مجابی نذر دارد که روز عاشورا گوسفند بکشد، امروز یک ‏‎ ‎‏گوسفند آورد و ما اینجا ذبح کردیم و گوشت را قیمه کردیم به مهمانها ‏‎ ‎‏دادیم. گفتم برای امام هم بردید‏‏؟‏‏ گفت بردم اما چه بردنی. گفت: وقتی ‏‎ ‎‏برای امام بردیم و من جریان را گفتم فکر نمی کردم امام با من برخورد ‏‎ ‎‏کنند. امام فرمودند: حاج مهدی عراقی در پاریس از این کارهای بازاری ‏‎ ‎‏نکنید، شما نمی دانید در اینجا ذبح گوسفند در منزل قدغن و قانوناً ‏‎ ‎‏ممنوع است؟‏

‏وقتی این جمله را امام فرمودند، بلافاصله آمدم بچه ها را صدا زدم ‏‎ ‎‏بیل و کلنگ برداشتیم رفتیم آن محلی که ذبح کردیم‏‏،‏‏ روی خونها خاک ‏‎ ‎‏ریختیم که یک وقت خبرنگارها خبر نشوند که اگر مطلع می شدند و از ‏‎ ‎‏آن آثار فیلم می گرفتند و بعد منتشر می کردند خیلی بد می‌شد‏‏.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 260