فصل سوم: در فرانسه
کنفرانس گوادلوپ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

کنفرانس گوادلوپ

‏بعد از سخنرانی عاشورای امام جو تبلیغات در ایران و پاریس عوض ‏‎ ‎‏شد؛ یعنی انقلاب اوج گرفت و مردم ایران امیدوارتر به پیروزی شدند و ‏‎ ‎‏از آن طرف دشمنان ما، امریکا از وجود شاه در ایران مایوس گردیدند که ‏‎ ‎‏شاه باید هر چه زودتر ایران را ترک کند. منتهی در این فکر بودند که آیا ‏‎ ‎‏برای شاه جایگزین پیدا می شود یا نه که خوب نقشه کودتا هم داشتند، ‏‎ ‎‏کودتای نظامی مثل کودتای 28 مرداد در نظر داشتند. یک جلسه ای ‏‎ ‎‏تشکیل دادند بنام گوادلوپ که گزارش آن را پخش کردند. ‏‏به آن‏‎ ‎‏کنفرانس ‏‎ ‎‏رئیس جمهور فرانسه‏‏، ‏‏رئیس جمهور امریکا و‏‎ ‎‏غیره رفتند و مذاکره کرده ‏‎ ‎‏و نتیجه گرفتند شاه ایران ماندنی نیست و برای جایگزین آن فکری کنیم. ‏‎ ‎‏آن جا بیشتر امیدواری آنها به کودتای نظامی و به ارتش ایران بود، ولی ‏‎ ‎‏بدون نتیجه آن مذاکرات خاتمه پیدا کرد و بعد هم ارتباطی با امام ‏‎ ‎‏بصورت محرمانه برقرار کردند به وسیله ‏‏رئیس‏‎ ‎‏جمهور فرانسه که‏‎ ‎‏نظرشان ‏‎ ‎‏درباره شاه ایران چیست؟ امام هم همان نظرات خودشان را که فرمودند ‏‎ ‎‏این سلطنت، سلطنت غصبی است و شا‏‏ه‏‏ باید برود.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 267