اسناد و تصاویر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

اسناد و تصاویر

اسناد و تصاویر


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 293

‏ ‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 294

1


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 295

2


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 296

3


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 297

3-1


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 298

4-1


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 299

4-2


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 300

5


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 301

6


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 302

7


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 303

8

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 304

9


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 305

10


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 306

11


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 307

12


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 308

12-1


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 309

13


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 310

14


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 311

15


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 312

16


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 313

17


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 314

18


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 315

19


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 316

20


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 317

21


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 318

22

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 319

23


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 320

24


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 321

25


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 322

26


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 323

27


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 324

28

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 325

29


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 326

3


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 327

3-1


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 328

3-2


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 329

3-3


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 330

3-4


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 331

3-5


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 332

3-6


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 333

3-7


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 334

3-8


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 335

42


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 336

39


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 337

40


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 338

41

‏ ‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 339

IMAGE0013

‎ ‎

 

سال 1331 هجری شمسی؛ 14  سالگی؛ مشهد مقدس؛ منزل حاج  شِِیخ  مجتبی قزوینی

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 340

46

در جمع طلاب، مشهد مقدس؛  قبل از انقلاب

44

در جمع طلاب مشهد، قبل از انقلاب


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 341

IMAGE0029

‎ ‎

نجف اشرف، حرم مطهر حضرت علی(ع)

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 342

IMAGE0004

‏ ‏

‎ ‎

IMAGE0022

‏ ‏

نجف اشرف، مسجد ترک


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 343

IMAGE0028

 

نجف اشرف، مسجد ترک


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 344

IMAGE0027

 

نجف اشرف، مسجد ترک


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 345

IMAGE0005

‏ ‏

‎ ‎

IMAGE0006

‎ ‎

نجف اشرف ،  دفتر حضرت امام (ره)


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 346

IMAGE0003

‎ ‎

نجف اشرف، حرم مطهر حضرت علی(ع)

‎ ‎

‎ ‎

IMAGE0043

‎ ‎

نجف اشرف، حرم مطهر حضرت علی(ع)


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 347

IMAGE0010

‎ ‎

نجف اشرف، حرم مطهر حضرت علی(ع)


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 348

IMAGE0011

‎ ‎

نجف اشرف،  دفتر حضرت امام(ره)

 

IMAGE0012

‎ ‎

نوفل لوشاتو، فرانسه، حرکت برای اقامه نماز ظهر


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 349

IMAGE0015

 

نوفل لوشاتو، فرانسه

 

IMAGE0019

‎ ‎

ملاقات مردم با حضرت امام درنوفل لوشاتو


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 350

IMAGE0013

‎ ‎

‎ ‎

IMAGE0009

‎ ‎

نوفل لوشاتو، نماز جماعت


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 351

IMAGE0036

‎ ‎

‎ ‎

IMAGE0038

‎ ‎

دفتر نوفل لوشاتو، پاریس


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 352

IMAGE0018

‎ ‎

نوفل لوشاتو، پاریس

 

IMAGE0017

 

در نوفل لوشاتو


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 353

IMAGE0042

‎ ‎

IMAGE0040

‎ ‎

آیت‌الله ناصری و شهید مهدی عراقی در نوفل لوشاتو


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 354

New Image47

 

اقامتگاه  امام در قم، 1358


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 355

IMAGE0025

‎ ‎

IMAGE0029

 

در سمت ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی خراسان


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 356

IMAGE0009

‎ ‎

IMAGE0006

در سمت ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی خراسان


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 357

IMAGE0003

‎ ‎

در سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، دوره اول و دوم

‎ ‎

IMAGE0022

‎ ‎

در سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، دوره اول


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 358

IMAGE0020

‎ ‎

22

‎ ‎

در سمت نماینده مجلس شورای اسلامی دوره اول هنگام بازدید از مراکز نظامی


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 359

IMAGE0090

‎ ‎

IMAGE0092

‏ ‏

در سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، دوره سوم

‎ ‎


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 360

16

‎ ‎

IMAGE0066

‎ ‎

همراه با هیئت نمایندگی مجلس شورای اسلامی در سفرهای خارجی


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 361

IMAGE0013

‎ ‎

مصلای اجتماعی ـ فرهنگی حضرت امام (ره) در شهرستان فردوس


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 362

IMAGE0007

‎ ‎

IMAGE0052

‎ ‎

مصلای اجتماعی ـ فرهنگی حضرت امام ( ره ) در شهرستان فردوس

‎ ‎

‎ ‎


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 363

IMAGE0051

‎ ‎

IMAGE0048

 

سفر به شهرستانهای استان خراسان همراه با هیات آستان قدس رضوی


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 364

IMAGE0036

‎ ‎

IMAGE0007

 

غبارروبی حرم مطهر امام رضا (ع)


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 365

‎ ‎

IMAGE0011

‎ ‎

IMAGE0008

‎ ‎

سفر ریاست جمهور وقت، آیت الله خامنه ای، به شهرستان فردوس و طبس


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 366

IMAGE0007

‎ ‎

IMAGE0011

‎ ‎

سفر ریاست جمهور وقت، آیت الله خامنه ای، به شهرستان فردوس و طبس

 


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 367

19

‎ ‎

دیدار اعضای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با رهبر انقلاب (دوره دوم)


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 368

IMAGE0017

‎ ‎

IMAGE0004

‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 369