فصل سوم : گفتگـو
باید اراده تغییر را در حوزه تقویت کنیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

باید اراده تغییر را در حوزه تقویت کنیم

‏آنگاه که ما به بررسی وضع موجود روی آورده و به اوضاع جهان عرب می‌نگریم، ‏‎ ‎‏می‌بینیم که شرایط و احوال به هیچ‌روی مطلوب نبوده و موجبات سرافرازی ما را فراهم ‏‎ ‎‏نمی‌کند. مشتی تروریست غاصب در اسرائیل حکومت می‌کنند و به تروریسم خود به ‏‎ ‎‏عنوان و به صورت یک رسالت نگریسته و لذا می‌کوشند رسالت مقدس آزاد کردن ‏‎ ‎‏فلسطین و تروریسم نام و نشان دهند. در عین حال نیز در جهان کسانی را می‌بینیم که ‏‎ ‎‏به تبلیغات نابخردانه آنها گوش فرامی‌دهند. این اوضاع ما را پریشان‌‌خاطر و نگران ‏‎ ‎‏می‌کند و برای ما قابل تحمل نیست زمانی که می‌بینیم وزیر خارجه آمریکا با آمد و ‏‎ ‎‏رفت خود به منطقه و در دیدار با رهبران کشورهای عرب، با همه سازش‌ها و ‏‎ ‎‏گذشت‌هایی که کرده‌اند، باز هم از آنها گذشت‌ها و امتیازات بیشتری طلب می‌کند. ‏‎ ‎‏وقتی می‌بینیم با تمام گذشتهایی که اعراب از نظر اقتصادی، نفتی، جغرافیایی و نظامی‏‎ ‎


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 57

C:\Users\Asus\Pictures\۱۰.JPG

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 58

‏در مقابل آمریکا کرده‌اند، هنوز هم سران حاکم بر جهان از کشورهای عربی ‏‎ ‎‏عقب‌نشینی‌های بیشتری می‌طلبند تا مگر بتوانند تروریستهای حکومت اسرائیل را راضی ‏‎ ‎‏کنند، به هیچ‌وجه نمی‌توانیم این وضع را قابل قبول بدانیم و آن را بپذیریم. هرچند ‏‎ ‎‏امروز نتوانیم این وضع را تغییر بدهیم ولی می‌توانیم حداقل گام نخست را در راهی که ‏‎ ‎‏هزاران کیلومتر مسافت دارد، برداریم. اگر امروز نتوانیم این وضع را تغییر بدهیم، بطور ‏‎ ‎‏یقین فردا آن را تغییر خواهیم داد. بنابراین گام نخست ما باید تصمیم و اراده بر تغییر ‏‎ ‎‏وضع نامطلوب موجود باشد. باید تصمیم بگیریم که این وضع را تغییر دهیم.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 59