فصل سوم : گفتگـو
انجمنهای اسلامی دانشجویان و قضیه فلسطین و لبنان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

انجمنهای اسلامی دانشجویان و قضیه فلسطین و لبنان

لطفاً از فعالیت انجمنهای اسلامی ‌دانشجویان خارج از کشور درباره فلسطین بگویید؟

‏ما در تشکیلات انجمنهای اسلامی‌دانشجویان در اروپا شاخه‌ای برای حمایت از ‏‎ ‎‏فلسطین ایجاد کرده بودیم. در این راستا یک فصلنامه داشتیم به نام «مجموعه کرامه» که ‏‎ ‎‏چندین شماره آن منتشر شد، که هر بار به یکی از مسایل مربوط به فلسطین اختصاص ‏‎ ‎‏داشت.‏‎[1]‎‏ علاوه بر این فصلنامه، یک ماهنامه خبری‌ ـ سیاسی هم به نام «قدس» منتشر ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 150

‏می‌کردیم. از آن جا که ما با آقای صدر و چمران و امام خمینی ارتباط داشتیم و از ‏‎ ‎‏دیدگاه اسلامی ‌به تحولات فلسطین نگاه می‌کردیم در نتیجه با جریانها و گروههای ‏‎ ‎‏چپ که در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی نفوذ داشتند، درگیری و اختلاف‌نظر داشتیم. ‏‎ ‎‏من در جلد اول همین مجموعه در بخش‌های مربوط به جنبش دانشجویی و انجمن‌های ‏‎ ‎‏اسلامی‌ به طور مشروح به این موضوع پرداخته‌ام و لذا تشریح این مسائل در اینجا ‏‎ ‎‏تکراری و موجب اطاله کلام خواهد بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 151

  • . نام این نشریه به لحاظ مقاومت جانانه ای بود که مردم منطقه کرامه پس از قطعنامه 1948 سازمان ملل در مقابل  یورش وحشیانه اسرائیلی ها به خانه و کاشانه شان از خود نشان دادند و تعداد زیادی از غاصبان اسرائیلی را به  هلاکت رساندند.