فصل چهارم : نامه های دکتر چمران... اسناد و مدارک
بیروت محاصره شد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بیروت محاصره شد

‏در این موقع تمام راه‌های خروجی بیروت، طریق دوره، طریق حازمیه، طریق دامور همه ‏‎ ‎‏توسط کتائب بسته بود. جز طریق کوهستانی عرمون که از زاویه جنوب شرقی بیروت ‏‎ ‎‏از پشت فرودگاه به کوه‌های شرقی بیروت و از آن‌جا به بقاع و بعلبک و سوریه متصل ‏‎ ‎‏می‌شد.‏

‏پس از سقوط مسلخ و کرنتینا، دامنه غرور و تجاوز کتائب بالا گرفت و خیال تسلط ‏‎ ‎‏بر همه بیروت تقویت یافت. حدود 300 نفر از مقاویر ارتشی (نظیر کماندوهای ‏‎ ‎‏چترباز) بر فرودگاه بیروت سیطره یافتند و در یک زد و خورد شدید بین مقاومت و ‏‎ ‎‏احزاب از یک طرف و نیروهای مقاویر و تانک‌ها و هواپیماهای ارتشی از طرف دیگر ـ ‏‎ ‎‏در مدخل طریق عرمون ـ این آخرین نفس‌کش بیروت نیز بسته شد و مدت چهار روز ‏‎ ‎‏بیروت به صورت محاصره در آمد و جریان بنزین و نان و مازوت و مواد غذایی و ‏‎ ‎‏ذخیره نظامی‌قطع شد و در این موقع سرتاسر بیروت زیر آتش بی‌رحم و شدید توپ‌ها ‏‎ ‎‏و خمپاره‌ها و راکت‌های کتائبی می‌سوخت، چه بی‌گناهان زیادی که به خاک و خون ‏‎ ‎‏غلطیدند و چه خوف و وحشتی که بر بیروت سایه افکنده بود! نبعه و برج حمود مدت ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 337

‏چهار شب و روز متوالی زیر آتش‌بار شدید کتائبی‌ها بود و هزاران جنگنده کتائبی آماده ‏‎ ‎‏هجوم به این مناطق شیعه‌نشین بودند که آنها را مثل مسلخ و کرنتینا تصفیه کنند. هجوم ‏‎ ‎‏به جسر باشا شروع شده بود و این منطقه فلسطینی‌نشین هر لحظه ممکن بود سقوط ‏‎ ‎‏کند. مناطق شیعی کفرشیما، حی‌لیلکی، حی‌سلم، حی‌جامعه نیز مورد هجوم قرار گرفته به شدت بمباران می‌شدند. حی ‌کفرشیما بین فرودگاه و منطقه کتائبی حدث قرار دارد و در حالیکه از طرف حدث مورد هجوم کتائبی‌ها بودند از پشت نیز مورد حمله ‏‎ ‎‏کماندوهای ارتشی فرودگاه قرار گرفتند و در نظر داشتند که منطقه جبلی حدث را به ‏‎ ‎‏فرودگاه متصل کرده محاصره بیروت را کامل کنند! البته هجوم کماندوهای فرودگاه ‏‎ ‎‏توسط جنگندگان ‏‏حرکةالمحرومین‏‏ در کفرشیما دفع شد و این نقشه شوم نقش بر آب ‏‎ ‎‏گردید. ولی هجوم همچنان ادامه داشت و کتائب تصمیم گرفته بود که یکی‌یکی این ‏‎ ‎‏مناطق را تصفیه کند و به علاوه سرتاسر بیروت در محاصره بود و گرسنگی و کمبود ‏‎ ‎‏ذخیره همه بیروت را تهدید می‌کرد و در این حال نان به مراتب گران‌تر از جان بود! ‏‎ ‎‏زیر آتش‌بارها، صف‌های طویل برای نان تشکیل می‌شد و در یک واقعه دردناک فقط، ‏‎ ‎‏یک بمب نزدیک یکی از نان‌فروشی‌ها منفجر شد و 37 نفر کشته شدند و چه زیاد که ‏‎ ‎‏مجروح گشتند. فشار گرسنگی و قحط بر بیروت را می‌توان از این نمونه تاثرانگیز ‏‎ ‎‏شناخت.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 338