فهارس
فهرست اشخاص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست اشخاص

‏آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین 23، 24‏

‏آشتیانی، علی اکبر 27‏

‏آل یاسین (آیت الله) 30‏

‏آیت الله زاده اصفهانی، موسی 426‏

‏آیگن، مانفرد 45‏

‏ابراهیمی (مامور ساواک) 428‏

‏ابطحی، سید محمد 230، 236‏

‏ابوایاد (از رهبران مقاومت فلسطین) 350‏

‏ابوجهاد (از رهبران مقاومت فلسطین) 120، 307، 361، 373‏

‏ابوزعیم (از فرماندهان الفتح) 119، 120‏

‏‌ابوزید، نقیب 358‏

‏ابوشراره، ماجد 191، 373‏

‏ابوعمار ‏‏←‏‏ یاسر عرفات‏

‏ابولطف (از رهبران مقاومت فلسطین) 350‏

‏ابونضال 228‏

‏احمد (رهبر یک شبکه مخفی فلسطینی) 189، 371‏

‏اده، ریمون 278‏

‏ارجمندی (صاحب ساعت سازی در قم) 37‏

‏اسد، حافظ ‏‏←‏‏ حافظ اسد‏

‏اسدآبادی، جمال الدین ‏‏←‏‏ جمال الدین اسدآبادی‏

‏اسعد، کامل 269، 377، 393، 425‏

‏اشراقی، حسین 118‏

‏افقهی (مامور ساواک) 405‏

‏البکر، حسن ‏‏←‏‏ حسن البکر‏

‏الحسن، هانی 191، 204، 205، 206، 207، 373 ‏

‏الحسینی، حسین 110‏

‏‌الحص، سلیم (نخست وزیر لبنان) 429‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 583

‏الخلیل، کاظم 200، 377، 420‏

‏الخلیل، ناصر 420‏

‏الدر، علی 189 371‏

‏الدر، محمد 383‏

‏الدر، محمود 193‏

‏الیاس سرکیس 429‏

‏الیافی، عبدالله 102، 372‏

‏امام جعفر صادق(ع) ‏‏←‏‏ جعفر بن محمد(ع)، امام ششم‏

‏امام خمینی 30‏

‏امام رضا(ع) ‏‏←‏‏ علی بن موسی(ع)، امام هشتم‏

‏امام علی(ع) ‏‏←‏‏ علی بن ابیطالب(ع)، امام اول‏

‏املائی 180‏

‏بازرگان، مهدی 166، 168، 177، 210، 224‏

‏باکری، علی 210‏

‏بامداد (مامور ساواک) 419‏

‏بختیار، تیمور 408، 426‏

‏بدرالدین، عباس 236‏

‏بدیع‌زادگان (عضو مرکزی سازمان مجاهدین خلق) 210‏

‏برلیان (مامورساواک) 423‏

‏بروجردی، سید حسین (آیت الله) 77‏

‏بری، نبیه 418‏

‏بشیر، جمیل 187، 325، 347‏

‏بنی صدر، سید ابوالحسن، 176، 204، 208، 379‏

‏بهشتی، سید محمد 30، 35، 36، 41، 117، 121، 126، 151، 159، 161، 162، 165، 166، 167، 179، 199، 210، 211، 239، 224، 243‏

‏بوتفلیقه (نماینده وزیر خارجه الجزایر) 144‏

‏بومدین 240، 429‏

‏پاتریس لومومبا 14‏

‏پهلوی، محمدرضا ‏‏←‏‏ شاه ‏

‏پیر جمیل 369، 372‏

‏پیغمبر اسلام(ص) ‏‏←‏‏ محمد بن عبدالله، پیامبر اسلام(ص)‏

‏تویینی، جبران 103‏

‏تویینی، غسان (رئیس روزنامه النهار)، 103، 109‏

‏جبرئیل، احمد 186، 202‏

‏جزار، احمد (سردار عثمانی) 22‏

‏جعفر بن محمد(ع)، امام ششم 131، 139‏

‏جلود (نخست وزیر لیبی) 352‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 584

‏جمال عبدالناصر 220، 221، 272، 409‏

‏جمال الدین اسدآبادی 209، 260‏

‏جمیل، بشیر ‏‏←‏‏ بشیر جمیل‏

‏جمیل، پیر ‏‏←‏‏ پیرجمیل‏

‏جنبلاط، کمال 113، 154‏

‏جورج حبش 185، 190، 345‏

‏چمران، مصطفی اکثر صفحات‏

‏چهارسوقی، هاشم (میرزا) 22‏

‏چه‌گوارا 14‏

‏حائری یزدی، عبدالکریم (آیت الله) 24‏

‏حاج مانیان 171، 193، 185، 383‏

‏حافظ اسد 52، 110، 150، 154، 155، 157، 186، 188، 201، 223 ،232،  239، 240، 283، 286، 309، 314، 325، 339، 341، 345، 347، 348، 352، 365، 379، 394‏

‏حبش، جورج ‏‏←‏‏ جورج حبش‏

‏حبیبی، حسن 47، 204‏

‏حجت، سید محمد (آیت الله) 24‏

‏حجتی کرمانی، علی 89، 155، 210، 313‏

‏حریری، رفیق 103‏

‏حساوی(شهید) 385‏

‏حسن البکر 276‏

‏حسین، صدام ‏‏←‏‏ صدام حسین‏

‏حسینی، محمد صالح 89‏

‏حقیق، سلیمان 295‏

‏حکیم، سید محسن (آیت الله) 30، 173، 181، 196‏

‏حلو، شارل ‏‏←‏‏ شارل حلو‏

‏حمید (مترجم) 316، 320‏

‏حنیف‌نژاد (عضو مرکزی سازمان مجاهدین خلق) 210‏

‏حواتمه، نایف 291‏

‏خاتمی، سید محمد 230، 251‏

‏خالد، حسن (شیخ) 102، 154، 325، 338، 344‏

‏خالقی، روح الله 44‏

‏خامنه ای، سید علی (آیت الله) 230‏

‏خدام، عبدالحلیم 110، 240‏

‏خسروشاهی، سید هادی 132‏

‏خطیب، احمد 187، 342، 348‏

‏خلخالی، اسدالله 422‏

‏خلخالی، نصرالله 214‏

‏خلیل، الخلیل 412‏

‏خمینی، سید مصطفی 163، 173، 174، 185، 196، 197، 198، 207، 214، 215، 379، 407، 408، 411‏

‏خمینی، سید احمد 27، 41، 161، 164، ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 585

‏207، 210، 214‏

‏خمینی، سید روح الله ‏‏←‏‏ امام خمینی‏

‏خوانساری، سید احمد (آیت الله) 30‏

‏خوانساری، سیدمحمد تقی (آیت الله) 24‏

‏خورش، پاتریارک 62، 102‏

‏خویی، سید ابوالقاسم (آیت الله) 30،  173، 181، 182، 196، 197‏

‏دعایی، سید محمود 47، 67، 176، 181، 208، 215، 422‏

‏دوما، رولن 74‏

‏دینانی، غلامحسین 28‏

‏رازی، محمد شریف (شیخ) 428‏

‏رضی، حسنا 418‏

‏روحانی، سید حمید 158، 180، 182، 185، 199، 214‏

‏روحانی، سید صادق 213‏

‏روحانی، سید محمد 213‏

‏روحانی، سید مهدی 213‏

‏زالتاش (مامور ساواک) 406، 420، 423، 425‏

‏زرقط، محمود 194، 385‏

‏زیارتی، سید حمید ‏‏←‏‏ روحانی، سید حمید‏

‏سحابی، یدالله 177، 210، 224، 430، 433‏

‏سرکیس، الیاس ‏‏←‏‏ الیاس سرکیس‏

‏سرومی، الیاس 291‏

‏سلام، صائب 102، 154، 338، 372‏

‏سلطانی طباطبایی، سید محمدباقر (آیت الله) 27، 30‏

‏سلیم، محسن 325‏

‏سلیمان فرنجیه 103، 276، 308، 316، 323، 325، 339، 344، 392‏

‏سویدان، انیس 411‏

‏سید منیر (مامور ساواک) 413‏

‏شارل حلو 102، 172، 200‏

‏شامی، محمد 364‏

‏شاه 47، 64، 133، 174، 189، 201، 205، 211، 240، 246،370، 371، 385، 397، 399، 400، 401، 425‏

‏شاهین، ابراهیم 187، 348‏

‏شبستری (مامور ساواک) 419‏

‏شبیری زنجانی، موسی (همدرس امام موسی صدر) 30‏

‏شرف الدین، جعفر 423، 425‏

‏شرف الدین، حسین 115‏

‏شرف الدین، سید عبدالحسین (علامه) 77‏

‏شریعتمداری، سید کاظم (آیت الله) 413‏

‏شریعتی، احسان 47، 55، 68، 422‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 586

‏شریعتی، علی اکثر صفحات‏

‏شعت، نبیل 418‏

‏شعیب، موسی 375‏

‏شفیع، سید محمد 22‏

‏شفیق، منیر 55، 207‏

‏شل، والتر 129‏

‏شمس الدین، محمدمهدی 48، 92، 110‏

‏شمعون، کمیل 189، 290، 314، 339، 369، 401، 425‏

‏شیرازی، سید حسن 215، 315، 377، 378، 404، 425‏

‏شیرازی، سید عبدالهادی 173‏

‏شیرازی، سیدمحمد 315‏

‏شیرازی، محمد تقی (میرزا) 24‏

‏صادق، حبیب 423‏

‏صالح، صبحی 357‏

‏صالح، مجید 411‏

‏صالح، محمد 192، 319، 330، 382، 383‏

‏صانعی، یوسف (آیت الله) 28‏

‏صدام حسین 3‏

‏صدر عاملی، سید مهدی 36‏

‏صدر، بتول 252‏

‏صدر، بنت‌الهدی 3‏

‏صدر، حوراء 264، 321‏

‏صدر، رباب 33‏

‏صدر، سید حسین 417‏

‏صدر، سید رضا 24‏

‏صدر، سید صالح 264‏

‏صدر، سید صدرالدین 21، 23، 24، 25، 114، 116، 264‏

‏صدر، سید محمد جواد 23‏

‏صدر، سید محمد مهدی 23‏

‏صدر، سید محمدباقر 3، 35، 41، 157، 159، 160، 165، 166، 173، 181، 183‏

‏صدر، سید موسی (امام) اکثر صفحات‏

‏صدر، فاطمه 3‏

‏صدر، ملیحه 264، 321‏

‏صدر، منصوره 251‏

‏صدرالدین، حمید 264‏

‏صفاتی، رضا 208‏

‏ضیقه، محمد 193، 383‏

‏طالقانی، سید محمود 64، 166، 167، 407‏

‏طباطبائی قمی، سید حسین (آیت الله) 23، 24‏

‏طباطبایی، سید جواد 116، 117‏

‏طباطبایی، سید محمد حسین(علامه) 30‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 587

‏طباطبایی، غزاله 321، 324‏

‏طباطبایی، فاطمه 27‏

‏عبدالله (مکانیک مدرسه) 323‏

‏عبدالناصر، جمال ‏‏←‏‏ جمال عبدالناصر‏

‏عراقی، مهدی 169‏

‏عزالدین، علی 323، 330‏

‏عسیران، عادل 109‏

‏عطارپور (مامور ساواک) 402‏

‏علم، امیراسدالله 211، 401‏

‏علی بن ابیطالب(ع)، امام اول 22، 25،  57، 65، 70، 71، 375‏

‏علی بن موسی(ع)، امام هشتم 23، 41، 43‏

‏عمار، محمود 425‏

‏عواد، رائدحسین 187، 347‏

‏غانم (ژنرال) 276‏

‏غرضی، سید محمد 170‏

‏غفاری، ابوذر 71‏

‏فارسی، جلال الدین 89، 171، 173، 176، 185، 192، 199، 201، 207، 208، 316، 330، 332، 379، 382، 383، 385، 386، 420‏

‏فاطی (همسر صادق طباطبایی) 321، 324‏

‏فایدرر (پروفسور آلمانی) 45‏

‏فخرالدین (افسر ارتش جنبلاط) 188‏

‏فرحات، محمد 55‏

‏فرحات، محمود 221‏

‏فرحات، نزار 226‏

‏فرنجیه، سلیمان ‏‏←‏‏ سلیمان فرنجیه‏

‏فقیه، محمد 295، 358‏

‏فلک فرسا (مامور ساواک) 406‏

‏فیدل کاسترو 14‏

‏قاسم، امین (فرمانده جنگهای جبل) 187، 348‏

‏قبلان، عبدالامیر 110‏

‏قبیسی، احمد 110‏

‏قدر، منصور 211، 212، 292‏

‏قذافی، سیف الاسلام 236‏

‏قذافی، معمر ‏‏←‏‏ معمر قذافی‏

‏قشقاش، حسین 358‏

‏قطب زاده، صادق 83، 172، 211، 214، 224، 316، 409، 413، 417، 422، 426‏

‏قعیق، ابومحمد 358‏

‏قهاری (از کارکنان وزارت خارجه رژیم شاه) 427‏

‏کاسترو، فیدل ‏‏←‏‏ فیدل کاسترو‏

‏کاشف الغطاء، جعفر (شیخ) 22‏

‏کاظم زادگان (مامور ساوااک) 417، 419‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 588

‏کرامی، رشید 102، 103، 154، 155، 338، 372‏

‏کربلائی، حسن (شیخ) 23‏

‏کروبی، حسن 183، 199‏

‏کروبی، مهدی 27‏

‏کریستوفر، وارون 238‏

‏کسینجر، هنری 155، 334‏

‏کشمیری، سید رضا 404، 411‏

‏کونینگ، فرانتس 15‏

‏کوه کمره ای، حجت (آیت الله) 30‏

‏گرهارد (دکتر) 135‏

‏لاهوتی، حسن 169‏

‏لومومبا، پاتریس ‏‏←‏‏ پاتریس لومومبا‏

‏مائوتسه تونگ 14‏

‏محسن، سعید 210‏

‏محقق داماد (آیت الله) 30‏

‏محققی (هامبورگ) 37‏

‏محمد بن عبدالله، پیامبر اسلام(ص) 6‏

‏مرتضایی، مرتضی 402‏

‏مصدق، محمد 428‏

‏مطهری، مرتضی 125، 166، 167، 168، 169، 170، 224، 243‏

‏معلوف، حنان 253‏

‏معمر قذافی 224، 226، 228، 229، 230، 231، 233، 236، 240‏

‏مفتح، محمد 67، 171، 422، 430، 433‏

‏ملک حسین 144، 314‏

‏مناجد، صلاح 424‏

‏منتظری، حسینعلی 165، 407‏

‏منتظری، محمد 170، 172، 175، 201‏

‏موحد ابطحی (آیت الله) 78، 224‏

‏موسوی عاملی، سید صالح 21، 22‏

‏موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (آیت الله) 30، 35، 125، 169، 244، 251، 252‏

‏موسوی خوئینی ها، سید محمد 27، 169‏

‏موسوی، سید عباس 246‏

‏میثمی (دکتر) 407‏

‏نصرالله، سیدحسن 114، 246‏

‏نصیری، نعمت الله (رئیس ساواک) 427‏

‏نفری، احمد 170، 316، 371، 397، 420، 421‏

‏‌والدهایم، کورت 417‏

‏هاشمی، سید مهدی 407‏

‏هاشمی رفسنجانی، اکبر 174، 230‏

‏هزیم، پاتریاک 102‏

‏هوشی ‌مین 14‏

‏هوشی مینه ‏‏←‏‏ هوشی مین‏

‏هویدا، امیرعباس 425‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 589

‏هیکل، محمدحسنین 221‏

‏یاسر عرفات 52، 56، 110، 119، 143، 144، 145، 154، 175، 178، 180، 186، 188، 191، 204، 205، 206، 207، 222، 229، 232، 283، 286، 307، 309، 310، 321، 338، 344، 348، 352، 394، 409، 422، 430 ‏

‏یاوری (مامور ساواک) 419‏

‏یزدی، ابراهیم 321، 422‏

‏یزدی، سید کاظم 23، 24‏

‏یعقوب، محمد (شیخ) 110، 119، 226، 227، 236، 330‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 590