مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. الاجتهاد والتقلید/ مؤلف امام خمینی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1376. 198ص.ISBN:  964 - 335 - 145 - 9  فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.عربی. کتابنامه: ص.180 ـ 195؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. اجتهاد وتقلید. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب. عنوان.  3 الف 8 خ/ 167BP                                          31 / 297      کتابخانه ملی ایران                                                               12276 ـ 78 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏

‏     ‏کد/ م 358

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 الإجتهاد والتقلید

 المولف:  حضرت الإمام الخمینی

‎ ‎التحقیق والنشر: مؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(س)  

 المطبعة:  مطبعة مؤسسة العروج ‏ ‏

‏ ‏الطبعة الثانیة:‏ ‏1384ش ـ 1426ق2000 نسخة    ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎ 

‎ ‎

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه IV