شرح «اللهم انی أسئلک من سلطانک...»
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

شرح «اللهم انی أسئلک من سلطانک...»

اللهم انّی اسئلک من سلطانک بأدومه و کلّ سلطانک دائم. 

اللهم انّی اسئلک بسلطانک کلّه...

‏پروردگارا، از تو درخواست می‌کنم به پایدارترین مقام سلطنتت و تمام سلطنت تو ‏‎ ‎‏همیشگی است. بارالها، از تو به همه سلطنتت درخواست می‌کنم.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏سلطنت مطلق خداوند متعال در حضرت غیب بر اسماء و صفات الهی و صورت‌های اسماء ‏‎ ‎‏(اعیان ثابته) به واسطه فیض اقدس است و سلطنتش در حضرت شهادت بر ماهیّات کلّی و ‏‎ ‎‏هویت‌های جزئی به واسطه فیض مقدس. سلطنت تامّ پروردگار در زمان بازگشت تمامی ‏‎ ‎‏موجودات به سوی او بروز خواهد کرد که توسط انسان کامل و ولی مطلق در قیامت کبری ‏‎ ‎‏انجام می‌شود: «‏لمن الملک الیوم. لله الواحد القهار‎[1]‎‏؛ ‏‏امروز فرمانروایی از آن کیست؟ از آن ‏‎ ‎‏خداوند یگانه قهّار‏‏». ممکنات از جهت انتسابشان به خود هیچ‌گونه سلطنتی ندارند: «‏إن هی ‎ ‎الّا اسماء سمّیتموها انتم وآبائکم. ما انزل الله بها من سلطان‎[2]‎‏؛ ‏‏این‌ها جز نام‌هایی نیست که ‏‎ ‎‏شما و پدرانتان اسم‌گذاری کرده‌اید، خداوند برای آن دلیلی فرو نفرستاده است‏‏»، ولی به ‏‎ ‎‏اعتبار انتسابشان به حق از مراتب سلطنت حق شمرده می‌شوند.‏

‏و از این‌جا دلیل ابدی بودن سلطنت پروردگار در این کلام دعا‌کننده: «‏‏کل سلطانک ‏‎ ‎‏دائم‏‏» دانسته می‌شود. پس، پادشاهی خداوند ابدی است و کسی که تحت حکمرانی اوست ‏‎ ‎‏از بین رفتنی و نابود است؛ چنان‌که فیض قدیم ازلی است، ولی فیض گیرنده حادث است. ‏‎ ‎‏والله العالم‏‏.‏

 


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 135

 

کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 136

  • . غافر / 16.
  • . نجم / 23.