شرح «اللهم انی أسئلک من منّک...»
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

شرح «اللهم انی أسئلک من منّک...»

اللهم انی اسئلک من منّک باقدمه و کل منّک قدیم.

 اللهم انی اسئلک بمنّک کلّه...

‏پروردگارا، از تو درخواست می‌کنم به قدیم‌ترین احسانت حال آن که همه احسان‌های ‏‎ ‎‏تو قدیم است. بارالها، از تو به همه احسانت درخواست می‌کنم.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏این فقره از دعا، بهترین شاهد مطلبی است که پیشوایان حکمت متعالیه و صاحبدلان اهل ‏‎ ‎‏معرفت بدان اعتقاد دارند و آن این که فیض حق تعالی قدیم است. خدای تعالی با افاضه ‏‎ ‎‏وجود بر موجودات بر آن‌ها منت گذاشته و منت او همان وجود منبسط است که بر هیاکل ‏‎ ‎‏ممکنات گسترانیده. این وجود، به اعتبار این ‌که سایه برای وجود قدیم است، خود نیز قدیم ‏‎ ‎‏است ولی حکمی برای خود او و ذاتش نیست، بلکه اصلا ذاتی ندارد تا حکمی داشته باشد. ‏‎ ‎‏هر چند از جهت یلی الخلقی به حدوث ممکنات حادث است.‏

‏بنابراین، حدوث و تغیّر و نابودی و پوسیدگی و هلاکت از خواص طبیعی ماهیات و ‏‎ ‎‏سرشت ممکنات و سرای مادی و درخت هیولای تاریک و خبیث است. در مقابل، ثبات و ‏‎ ‎‏قدمت و استقلال و تمام بودن و بی‌نیازی و وجوب از اقتضائات عالم قضای الهی و سایه ‏‎ ‎‏نورانی ربانی است که هیچ تغیر و پوسیدگی و نابودی و اضمحلالی در آن وجود ندارد. ‏‎ ‎‏البته، ایمان به این حقایق با تسویلات کلامی و براهین فلسفی ممکن‌ نیست. بلکه به ‏‎ ‎‏قریحه‌ای لطیف و قلبی صیقل یافته و صفای باطن نیازمند است که با سختی کشیدن‌ و ‏‎ ‎‏خلوت گزیدن حاصل می‌شود.‏

‏اقدمیّت در مراتب وجود نیز به این اعتبار است که اتصال آن به قدیم ذاتی شدیدتر و به ‏‎ ‎‏آن آستان نزدیک‌تر باشد. بنابراین، هر چه وجود به مبدأ خود نزدیک‌تر باشد حکم قدمت ‏‎ ‎

کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 141

‏در او ظاهرتر خواهد بود، وگرنه به اعتبار رابطه خاصی که بین هر موجودی با خالقش ‏‎ ‎‏برقرار است، همه این فیض‌ها قدیم‌اند و از این رو فرموده: «‏‏وکل منّک قدیم‏‏».‏

 

کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 142