احکام طهارت
راه ثابت شدن نجاست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

راه ثابت شدن نجاست

مساله 121ـ ‏نجاست هر چیز از سه راه ثابت می شود: اول آن که خود انسان‏‎ ‎‏یقین کند چیزی نجس است، و اگر گمان داشته باشد چیزی نجس است لازم نیست از‏‎ ‎‏آن اجتناب نماید. بنابراین غذا خوردن در قهوه خانه و مهمانخانه هایی که مردمان‏‎ ‎‏لاابالی و کسانی که پاکی و نجسی را مراعات نمی کنند، در آنها غذا می خورند، اگر‏‎ ‎‏انسان یقین نداشته باشد غذایی را که برای او آورده اند نجس است اشکال ندارد. دوم‏‎ ‎‏آن که کسی که چیزی در اختیار او است بگوید آن چیز نجس است، مثلاً همسر انسان‏‎ ‎‏یا نوکر یا کلفت بگوید ظرف یا چیز دیگری که در اختیار او است نجس می باشد،‏‎ ‎‏سوم آن که دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است و نیز اگر یک نفر عادل هم بگوید‏‎ ‎‏چیزی نجس است، بنابر احتیاط واجب باید از آن چیز اجتناب کرد.‏

مساله 122ـ‏ اگر بواسطۀ ندانستن مساله، نجس بودن و پاک بودن چیزی را‏‎ ‎‏نداند، مثلاً نداند عرقِ جنب از حرام پاک است یا نه، باید مساله رابپرسد، ولی اگر با‏‎ ‎‏این که مساله را می داند، چیزی را شک کند پاک است یا نه، مثلاً شک کند آن چیز‏‎ ‎‏خون است یا نه، یا نداند که خون پشه است یا خون انسان، پاک می باشد.‏

مساله 123ـ‏ چیز نجسی که انسان شک دارد پاک شده یا نه، نجس است، و چیز‏‎ ‎‏پاک را اگر شک کند نجس شده یا نه، پاک است. و اگر هم بتواند نجس بودن یا پاک‏‎ ‎‏بودن آن را بفهمد لازم نیست وارسی کند.‏

مساله 124ـ‏ اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباسی که از هر دوی آنها استفاده‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 19

‏می کند نجس شده، و نداند کدام است، باید از هر دو اجتناب کند، بلکه اگر مثلاً‏‎ ‎‏نمی داند لباس خودش نجس شده یا لباسی که هیچ از آن استفاده نمی کند و مال‏‎ ‎‏دیگری است، باز هم احتیاط آن است که از لباس خودش اجتناب نماید، اگرچه لازم‏‎ ‎‏نیست.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 20