احکام نماز
قُنوت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

قُنوت

مساله 1117ـ‏ در تمام نمازهای واجب و مستحب پیش از رکوع رکعت دوم،‏‎ ‎‏مستحب است قنوت بخواند، و در نماز وتر با آن که یک رکعت می باشد، خواندن‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 173

‏قنوت پیش از رکوع مستحب است، و نماز جمعه در هر رکعت یک قنوت دارد و نماز‏‎ ‎‏آیات پنج قنوت و نماز عید فطر و قربان در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوّم‏‎ ‎‏چهار قنوت دارد.‏

مساله 1118ـ‏ اگر بخواهد قنوت بخواند به احتیاط واجب باید دستها را بلند کند‏‎ ‎‏ومستحب است دستهارا تامقابل صورت بلند نماید وکف دستها را رو به آسمان قرار‏‎ ‎‏دهد، وبه قصدرجاء، انگشتان دستها را به جز ابهام به هم بچسباند وهر دوکف دستها‏‎ ‎‏را پهلوی هم متصل به هم قرار دهد و نگاهش هنگام قنوت به کف دستهایش باشد.‏

مساله 1119ـ‏ در قنوت هر ذکری بگوید، اگر چه یک ‏سُبحَانَ الله ‏باشد، کافی‏‎ ‎‏است و بهتر است بگوید:‏ لاَ اِلَهَ اِلاَّ الله الحَلِیمُ الکَرِیمُ لاَ اِلهَ اِلاَّ الله العَلِیُّ العَظِیمُ‎ ‎سُبحانَ الله رَبِّ السَّمواتِ السَّبعِ وَ رَبِّ الارَضِینَ السَّبعِ وَ ما فِیهِنَّ وَ ما بَینَهُنَّ وَ رَبِّ‎ ‎العَرشِ العَظیمِ وَ الحَمدُ لله رَبِّ العالَمِینَ.

مساله 1120ـ‏ مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند، ولی برای کسی که‏‎ ‎‏نماز را به جماعت می خواند، اگر امام جماعت صدای او را بشنود، بلند خواندن‏‎ ‎‏قنوت مستحب نیست.‏

مساله 1121ـ‏ اگر عمداً قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش کند و پیش از آن‏‎ ‎‏که به اندازۀ رکوع خم شود یادش بیاید، مستحب است بایستد و بخواند، و اگر در‏‎ ‎‏رکوع یادش بیاید، مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در سجده یادش بیاید،‏‎ ‎‏مستحب است بعد از سلام نماز، قضا نماید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 174