احکام روزه
آنچه برای روزه دار مکروه است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

آنچه برای روزه دار مکروه است

مساله 1657ـ‏ چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله است:‏

‏دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد،‏‎ ‎‏انجام دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف می شود، انفیه‏‎ ‎‏کشیدن اگر نداند که به حلق می رسد و اگر بداند به حلق می رسد جایز نیست، بو‏‎ ‎‏کردن گیاههای معطر، نشستن زن در آب، استعمال شیاف، تر کردن لباسی که در بدن‏‎ ‎‏است، کشیدن دندان و هر کاری که بواسطۀ آن از دهان خون بیاید، مسواک کردن به‏‎ ‎‏چوب تر، و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد، یا‏‎ ‎‏کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد، و اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد در‏‎ ‎‏صورتی که منی بیرون آید روزۀ او باطل می شود.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 252