احکام روزه
جاهایی که قضا و کَفّاره واجب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

جاهایی که قضا و کَفّاره واجب است

مساله 1658ـ‏ اگر در روزۀ رمضان عمداً قی کند یا در شب جنب شود و به‏‎ ‎‏تفصیلی که در مسالۀ 1630 گفته شد سه مرتبه بیدار شود و بخوابد و تا اذان صبح‏‎ ‎‏بیدار نشود فقط باید قضای آن روز را بگیرد و چنانچه عمداً اماله کند یا سر زیر آب‏‎ ‎‏ببرد بنابر احتیاط واجب باید کفاره هم بدهد ولی اگر کار دیگری که روزه را باطل‏‎ ‎‏می کند عمداً انجام دهد در صورتی که می دانسته آن کار روزه را باطل می کند قضا و‏‎ ‎‏کفاره بر او واجب می شود.‏

مساله 1659ـ‏ اگر بواسطۀ ندانستن مساله کاری انجام دهد که روزه را باطل‏‎ ‎‏می کند، چنانچه می توانسته مساله را یاد بگیرد، بنابر احتیاط واجب کفاره بر او ثابت‏‎ ‎‏می شود و اگر نمی توانسته مساله را یاد بگیرد یا اصلاً ملتفت مساله نبوده یا یقین‏‎ ‎‏داشته که فلان چیز روزه را باطل نمی کند، کفاره بر او واجب نیست.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 252