احکام خُمس
2ـ معدن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

2ـ معدن

مساله 1798ـ‏ اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن ، نفت، ذغال سنگ،‏‎ ‎‏فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر، چیزی به دست آورد در صورتی که به‏‎ ‎‏مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.‏

مساله 1799ـ‏ نصاب معدن بنابر احتیاط 105 مثقال معمولی نقره یا 15 مثقال‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 273

‏معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن‏‎ ‎‏مخارجی که برای آن کرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب باید خمس آن را بدهد.‏

مساله 1800ـ‏ استفاده ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به 105 مثقال نقره یا‏‎ ‎‏15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعت های‏‎ ‎‏دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.‏

مساله 1801ـ‏ گچ و آهک و گل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتیاط واجب از معدن‏‎ ‎‏محسوب است و خمس دارد.‏

مساله 1802ـ‏ کسی که از معدن چیزی به دست می آورد، باید خمس آن را بدهد‏‎ ‎‏چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جایی‏‎ ‎‏باشد که مالک ندارد.‏

مساله 1803ـ‏ اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره یا‏‎ ‎‏15 مثقال طلا می رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب باید به وزن کردن یا از راه دیگر،‏‎ ‎‏قیمت آن را معلوم کند.‏

مساله 1804ـ‏ اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از کم کردن‏‎ ‎‏مخارجی که برای آن کرده اند، اگر سهم هر کدام آنها به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال‏‎ ‎‏طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.‏

مساله 1805ـ‏ اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد، آنچه از آن به‏‎ ‎‏دست می آید، مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن‏‎ ‎‏خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 274