احکام خُمس
4ـ مال حلال مخلوط به حرام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

4ـ مال حلال مخلوط به حرام

مساله 1813ـ‏ اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند‏‎ ‎‏آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم‏‎ ‎‏نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیۀ مال حلال می شود.‏

مساله 1814ـ‏ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 275

‏ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط‏‎ ‎‏واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.‏

مساله 1815ـ‏ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند‏‎ ‎‏ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی‏‎ ‎‏نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن‏‎ ‎‏هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط‏‎ ‎‏مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد.‏

مساله 1816ـ‏ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که‏‎ ‎‏مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.‏

مساله 1817ـ‏ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که‏‎ ‎‏صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.‏

مساله 1818ـ‏ اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و‏‎ ‎‏انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، به‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید، و اگر ممکن نگردید باید‏‎ ‎‏قرعه بیندازند و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 276