احکام خُمس
7ـ زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

7ـ زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد

مساله 1829ـ‏ اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان‏‎ ‎‏زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر‏‎ ‎‏بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان‏‎ ‎‏بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس زمین آن را‏‎ ‎‏بدهد. و اگر خانه و دکان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس‏‎ ‎‏زمین واجب نیست. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع‏‎ ‎‏هم که خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.‏

مساله 1830ـ ‏اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری‏‎ ‎‏هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث‏‎ ‎‏ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.‏

مساله 1831ـ‏ اگر کافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، یا‏‎ ‎‏شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را‏‎ ‎‏بدهد، ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس‏‎ ‎‏بدهد اشکال ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 278

مساله 1832ـ‏ اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و‏‎ ‎‏عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب در ضمن عقد با کافر‏‎ ‎‏ذمّی شرط کند که خمس آن را بدهد.‏

مساله 1833ـ‏ اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد احتیاط‏‎ ‎‏واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگیرند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 279