احکام زکات
نِصاب طلا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نِصاب طلا

مساله 1896ـ‏ طلا دو نِصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که‏‎ ‎‏هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال‏‎ ‎‏معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل‏‎ ‎‏یک آن را که نُه نخود می شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن‏‎ ‎‏واجب نیست و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمول می شود‏‎ ‎‏یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار‏‎ ‎‏چهل یک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 15 مثقال آن را‏‎ ‎‏بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال‏‎ ‎‏اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه‏‎ ‎‏شده زکات ندارد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 288