احکام زکات
نِصاب گاو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نِصاب گاو

مساله 1912ـ‏ گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است که وقتی شمارۀ گاو‏‎ ‎‏به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله ای که‏‎ ‎‏داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد. و نصاب دوم آن چهل است و زکات آن یک‏‎ ‎‏گوساله ماده ای است که داخل سال سوم شده باشد و زکات مابین سی و چهل واجب‏‎ ‎‏نیست مثلاً کسی که سی و نه گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد، و نیز اگر‏‎ ‎‏از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را‏‎ ‎‏بدهد و بعد از آن که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو‏‎ ‎‏گوساله ای که داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید سی تا سی‏‎ ‎‏تا حساب کند یا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حساب نماید و زکات آن را به‏‎ ‎‏دستوری که گفته شده بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر‏‎ ‎‏چیزی باقی می ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی‏‎ ‎‏و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا و برای چهل تای آن زکاتِ چهل‏‎ ‎‏تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب کند، ده تا زکات نداده می ماند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 292