احکام زکات
نیّت زکات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نیّت زکات

مساله 1957ـ‏ انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند‏‎ ‎‏عالم بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکات مال است، یا زکات فطره.‏‎ ‎‏ولی اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی را که‏‎ ‎‏می دهد زکات گندم است یا زکات جو.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 298

مساله 1958ـ‏ کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات‏‎ ‎‏بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها‏‎ ‎‏باشد، زکات همان جنس حساب می شود و اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد، به‏‎ ‎‏همۀ آنها قسمت می شود، پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا‏‎ ‎‏بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را‏‎ ‎‏نکند، زکات گوسفند حساب می شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای‏‎ ‎‏گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می شود.‏

مساله 1959ـ‏ اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه وکیل وقتی‏‎ ‎‏که زکات را به فقیر می دهد، از طرف مالک نیت زکات کند کافی است.‏

مساله 1960ـ‏ اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و‏‎ ‎‏پیش از آن که آن مال از بین برود، خود مالک، نیت زکات کند، زکات حساب می شود.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 299