احکام زکات
مصرف زکات فطره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مصرف زکات فطره

مساله 2014ـ‏ اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات‏‎ ‎‏مال گفته شد برسانند کافی است. ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای‏‎ ‎‏شیعه بدهد.‏

مساله 2015ـ‏ اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره را به مصرف او‏‎ ‎‏برساند، یا بواسطۀ دادن به ولیّ طفل، ملک طفل نماید.‏

مساله 2016ـ‏ فقیری که فطره به او می دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط‏‎ ‎‏واجب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت کبیره می کند فطره ندهند.‏

مساله 2017ـ‏ به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند نباید فطره بدهند.‏

مساله 2018ـ‏ احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیشتر از مخارج سالش و‏‎ ‎‏کمتر از یک صاع که تقریباً سه کیلو است فطره ندهند.‏

مساله 2019ـ‏ اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلاً از‏‎ ‎‏گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع که معنای آن در‏‎ ‎‏مسالۀ پیش گفته شد بدهد کافی نیست. و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد‏‎ ‎‏کفایت نمی کند.‏

مساله 2020ـ‏ انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف‏‎ ‎‏دیگر آن را از جنس دیگر مثلاً جو بدهد. و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد‏‎ ‎‏اشکال دارد، بلکه کافی نیست.‏

مساله 2021ـ‏ مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر‏‎ ‎‏دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از‏‎ ‎‏جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.‏

مساله 2022ـ‏ اگر انسان به خیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 306

‏بفهمد فقیر نبوده چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد، می تواند پس بگیرد‏‎ ‎‏و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین‏‎ ‎‏رفته باشد، در صورتی که گیرندۀ فطره می دانسته یا احتمال می داده آنچه را گرفته‏‎ ‎‏فطره است، باید عوض آن را بدهد والاّ دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید‏‎ ‎‏دوباره فطره را بدهد.‏

مساله 2023ـ‏ اگر کسی بگوید فقیرم، نمی شود به او فطره داد، مگر آن که‏‎ ‎‏اطمینان پیدا کند یا از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است یا انسان بداند که قبلاً‏‎ ‎‏فقیر بوده است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 307