احکام خرید و فروش
نقد و نسیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نقد و نسیه

مساله 2104ـ‏ اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله‏‎ ‎‏می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن‏‎ ‎‏خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در‏‎ ‎‏آن تصرف کند، و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری‏‎ ‎‏در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده‏‎ ‎‏جلوگیری نکند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 320

مساله 2105ـ‏ در معاملۀ نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را‏‎ ‎‏بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل‏‎ ‎‏است.‏

مساله 2106ـ‏ اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار‏‎ ‎‏گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و‏‎ ‎‏از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که‏‎ ‎‏دارد از ورثۀ او مطالبه نماید.‏

مساله 2107ـ‏ اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار‏‎ ‎‏گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند‏‎ ‎‏بپردازد، باید او را مهلت دهد.‏

مساله 2108ـ‏ اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و‏‎ ‎‏قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را‏‎ ‎‏می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم‏‎ ‎‏تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

مساله 2109ـ‏ کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار‏‎ ‎‏داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را‏‎ ‎‏نقد بگیرد اشکال ندارد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 321