احکام خرید و فروش
فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره

مساله 2119ـ‏ اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا‏‎ ‎‏بی سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل‏‎ ‎‏است.‏

مساله 2120ـ‏ اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است‏‎ ‎‏و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.‏

مساله 2121ـ‏ اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشند، باید فروشنده و‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 323

‏خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل‏‎ ‎‏دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل‏‎ ‎‏است.‏

مساله 2122ـ‏ اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد‏‎ ‎‏و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن‏‎ ‎‏مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به‏‎ ‎‏هم بزند.‏

مساله 2123ـ‏ اگر مقداری خاک نقرۀ معدن را به همان مقدار نقرۀ خالص و یا‏‎ ‎‏مقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل‏‎ ‎‏است. ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 324