احکام اِجاره
شرایط مالی که آن را اجاره می دهند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند

مساله 2184ـ‏ مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: اول: آن که معین باشد،‏‎ ‎‏پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست. دوم: مستاجر آن‏‎ ‎‏را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 337

‏معلوم باشد. سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده‏‎ ‎‏باطل است. چهارم: آن مال بواسطۀ استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و‏‎ ‎‏میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست. پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره‏‎ ‎‏داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران‏‎ ‎‏کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم: چیزی را که‏‎ ‎‏اجاره می دهد مال خود او باشد، و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی‏‎ ‎‏صحیح است که صاحبش رضایت دهد.‏

مساله 2185ـ‏ اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند اشکال‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 2186ـ‏ زن می تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم‏‎ ‎‏نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر بواسطۀ شیر دادن، حق شوهر از بین‏‎ ‎‏برود، بدون اجازۀ او نمی تواند اجیر شود.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 338