احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام عقد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام عقد

مساله 2363ـ‏ در زناشویی چه دائم و چه غیردائم، باید صیغه خوانده شود و‏‎ ‎‏تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست، و صیغۀ عقد را یا خود زن و مرد می خوانند،‏‎ ‎‏یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف آنان بخواند.‏

مساله 2364ـ‏ وکیل لازم نیست مرد باشد، زن هم می تواند برای خواندن صیغه‏‎ ‎‏عقد از طرف دیگری وکیل شود.‏

مساله 2365ـ‏ زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است،‏‎ ‎‏نمی توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند، و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده‏‎ ‎‏است کفایت نمی کند ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ام کافی است.‏

مساله 2366ـ‏ اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلاً ده روزه او را به عقد مردی‏‎ ‎‏درآورد و ابتدای ده روز را معین نکند در صورتی که از گفتۀ زن معلوم شود که به‏‎ ‎‏وکیل اختیار کامل داده آن وکیل می تواند هر وقت که بخواهد او را ده روز به عقد آن‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 374

‏مرد درآورد، و اگر معلوم باشد که زن، روز یا ساعت معینی را قصد کرده، باید صیغه‏‎ ‎‏را مطابق قصد او بخواند.‏

مساله 2367ـ‏ یک نفر می تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا غیردائم ازطرف‏‎ ‎‏دونفر وکیل شود ونیز انسان می تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور‏‎ ‎‏دائم یا غیردائم عقد کند، ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 375