احکام طلاق
احکام متفرقۀ طلاق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام متفرقۀ طلاق

مساله 2536ـ‏ اگر با زن نامحرمی به گمان این که عیال خود او است نزدیکی‏‎ ‎‏کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش می باشد، باید عده‏‎ ‎‏نگهدارد.‏

مساله 2537ـ‏ اگر با زنی که می داند عیالش نیست زنا کند، چنانچه زن نداند که‏‎ ‎‏آن مرد شوهر او نیست، بنابر احتیاط واجب باید عده نگهدارد.‏

مساله 2538ـ‏ اگر مرد، زنی را گول بزند که از شوهرش طلاق بگیرد و زن او‏‎ ‎‏شود طلاق و عقد آن زن صحیح است، ولی هر دو معصیت بزرگی کرده اند.‏

مساله 2539ـ‏ هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت‏‎ ‎‏نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل‏‎ ‎‏است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلاً تا شش ماه خرجی‏‎ ‎‏ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا‏‎ ‎‏خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحیح است.‏

مساله 2540ـ‏ زنی که شوهرش گم شده، اگر بخواهد به دیگری شوهر کند، باید‏‎ ‎‏نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نماید.‏

مساله 2541ـ‏ پدر و جد پدری دیوانه، اگر مصلحت باشد می توانند زن او را‏‎ ‎‏طلاق بدهند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 401

مساله 2542ـ‏ اگر پدر یا جد پدری برای طفل خود زنی را صیغه کند، اگرچه‏‎ ‎‏مقداری از زمان تکلیف بچه جزء مدت صیغه باشد مثلاً برای پسر چهارده سالۀ‏‎ ‎‏خودش زنی را دو ساله صیغه کند، چنانچه صلاح بچه باشد، می تواند مدت آن زن را‏‎ ‎‏ببخشد ولی زن دائمی او را نمی تواند طلاق دهد.‏

مساله 2543ـ‏ اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل‏‎ ‎‏بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب نباید آن زن را برای خود یا برای کس دیگر عقد کند.‏

مساله 2544ـ‏ اگر کسی زن خود را بدون این که او بفهمد طلاق دهد چنانچه‏‎ ‎‏مخارج او را مثل وقتی که زنش بوده بدهد و مثلاً بعد از یکسال بگوید یکسال پیش تو‏‎ ‎‏را طلاق دادم و شرعاً هم ثابت کند، می تواند چیزهایی را که در آن مدت برای زن‏‎ ‎‏تهیه نموده و او مصرف نکرده است از او پس بگیرد، ولی چیزهایی را که مصرف‏‎ ‎‏کرده نمی تواند از او مطالبه نماید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 402