احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات
دستور کشتن شتر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

دستور کشتن شتر

مساله 2595ـ‏ اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان دادن پاک و حلال‏‎ ‎‏باشد، باید با پنج شرطی که برای سر بریدن حیوانات گفته شد، کارد یا چیز دیگری را‏‎ ‎‏که از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه اش فرو کنند.‏

مساله 2596ـ‏ وقتی می خواهند کارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است که‏‎ ‎‏شتر ایستاده باشد ولی اگر در حالی که زانوها را به زمین زده، یا به پهلو خوابیده و‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 412

‏جلو بدنش رو به قبله است، کارد را در گودی گردنش فرو کنند اشکال ندارد.‏

مساله 2597ـ‏ اگر به جای این که کارد در گودی گردن شتر فرو کنند سر آن را‏‎ ‎‏ببرند، یا گوسفند و گاو و مانند اینها را مثل شتر، کارد در گودی گردنشان فرو کنند،‏‎ ‎‏گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است. ولی اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده‏‎ ‎‏است به دستوری که گفته شد کارد در گودی گردنش فرو کنند گوشت آن حلال و بدن‏‎ ‎‏آن پاک است، و نیز اگر کارد در گودی گردن گاو یا گوسفند یا مانند اینها فرو کنند و تا‏‎ ‎‏زنده است سر آن را ببرند حلال و پاک می باشد.‏

مساله 2598ـ‏ اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع‏‎ ‎‏معین شده بکشند، یا مثلاً در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آن جا بمیرد و کشتن آن‏‎ ‎‏به دستور شرع ممکن نباشد، چنانچه با چیزی مثل شمشیر که بواسطۀ تیزی آن بدن‏‎ ‎‏زخم می شود به بدن حیوان زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد حلال می شود و رو‏‎ ‎‏به قبله بودن آن لازم نیست، ولی باید شرطهای دیگری را که برای سر بریدن‏‎ ‎‏حیوانات گفته شد دارا باشد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 413