احکام خوردنیها و آشامیدنیها
چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است

مساله 2636ـ‏ چند چیز در غذا خوردن مستحب است: اول: هر دو دست را‏‎ ‎‏پیش از غذا بشوید. دوم: بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند.‏‎ ‎‏سوم: میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد و پیش‏‎ ‎‏از غذا اول میزبان دست خود را بشوید، بعد کسی که طرف راست او نشسته و‏‎ ‎‏همینطور تا برسد به کسی که طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اول کسی که طرف‏‎ ‎‏چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین طور تا به طرف راست میزبان‏‎ ‎‏برسد. چهارم: در اول غذا بسم الله بگوید ولی اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد،‏‎ ‎‏در وقت خوردن هر کدام آنها گفتن بسم الله مستحب است. پنجم: با دست راست غذا‏‎ ‎‏بخورد. ششم: با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. هفتم: اگر‏‎ ‎‏چند نفر سر یک سفره نشسته اند هر کسی از غذای جلو خودش بخورد. هشتم: لقمه‏‎ ‎‏را کوچک بردارد. نهم: سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد. دهم: غذا‏‎ ‎‏را خوب بجود. یازدهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. دوازدهم: انگشت ها را‏‎ ‎‏بلیسد. سیزدهم: بعد از غذا خلال نماید ولی با چوب انار و چوب ریحان و نی و برگ‏‎ ‎‏درخت خرما خلال نکند. چهاردهم: آنچه بیرون سفره می ریزد جمع کند و بخورد‏‎ ‎‏ولی اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب است آنچه می ریزد، برای پرندگان و حیوانات‏‎ ‎‏بگذارد. پانزدهم: در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا‏‎ ‎‏نخورد. شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ‏‎ ‎‏بیندازد. هفدهم: در اول غذا و آخر آن نمک بخورد. هیجدهم: میوه را پیش از خوردن‏‎ ‎‏با آب بشوید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 421