احکام خوردنیها و آشامیدنیها
چیزهایی که در غذا خوردن مکروه است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که در غذا خوردن مکروه است

مساله 2637ـ‏ چند چیز در غذا خوردن مکروه است: اول: در حال سیری غذا‏‎ ‎‏خوردن. دوم: پرخوردن و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر‏‎ ‎‏بدش می آید. سوم: نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن. چهارم:‏‎ ‎‏خوردن غذای داغ. پنجم: فوت کردن چیزی که می خورد یا می آشامد. ششم: بعد از‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 421

‏گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز دیگر شدن. هفتم: پاره کردن نان با کارد. هشتم:‏‎ ‎‏گذاشتن نان زیر ظرف غذا. نهم: پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده بطوری که‏‎ ‎‏چیزی در آن نماند. دهم: پوست کندن میوه. یازدهم: دور انداختن میوه پیش از آن که‏‎ ‎‏کاملاً آن را بخورد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 422