فصل سوم : خاطرات آیت الله محمد رضا رحمت
خصوصیات اخلاقی حاج سید احمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

خصوصیات اخلاقی حاج سید احمد

‏ در مورد ویژگی های اخلاقی و رفتاری حاج احمد آقا از نظر برخورد با دوستان و ‏‎ ‎‏منش اجتماعی وی توضیح دهید؟‏

‏ وی بسیار متواضع بود و یکی از خصوصیت های مرحوم حاج آقا مصطفی و ‏‎ ‎‏حاج احمد آقا این بود که در جلسات خصوصی کوشش می کردند که گناه غیبت ‏‎ ‎‏پیش نیاید و اگر احیانا صحبتی از کسی مطرح می شد سعی می کردند فوری صحبت را‏‎ ‎‏روی خط دیگری ببرند که کسی متوجه نشود.‏

‏ می توانید یک نمونه که خود شما شاهد آن بوده اید بیان بفرمایید؟‏

‏ در جلسات متعددی از بعضی افراد مطرح شنیده ام یک بار که ایشان به منزل ما‏‎ ‎

‏در تنکابن تشریف آورده بود صحبت از آقایی شد. او بلافاصله مطلبی را عنوان و ‏‎ ‎‏صحبت را به نقطه دیگری منتقل کرد.‏

‏ تنها به منزل شما آمده بود؟‏

‏خیر، با آقایان امام جمارانی، رحمانی، سراج و... بودند.‏

‏ شما در مسافرتی همراه ایشان نبودید؟‏

‏ بله البته من در مسافرت از نجف به مرز کویت که در خدمت امام بودم حاج ‏‎ ‎‏احمد آقا هم تشریف داشت ولی در مسافرت های دیگر به آن صورت با ایشان نبودم.‏

‏ در آن مسافرت چیز خاصی که نظر شما را جلب کند مشاهده نکردید؟‏

‏ نه، ولی ایشان نهایت تلاش را داشت که موقعیت امام را از همه لحاظ حفظ کند.‏