فصل ششم : خاطرات آقای محمد تقی متقی
اطلاعات و ارتباطات سیاسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

اطلاعات و ارتباطات سیاسی

‏امام همیشه به وسیله مطالعه خبرنامه از جریانات سیاسی روز آگاه می‌شدند و از کسانی چون آقای موسوی نیز در این زمینه استفاده می‌کردند. اخبار رادیوها هم توسط آقای محتشمی ضبط شده و به اطلاع ایشان می‌رسید. در جریان ملی شدن نفت عراق، در کوفه مجله‌ای را دیدم که سخنان و عکس آقای خویی را در تایید ملی شدن نفت، چاپ ‏‎ ‎‏کرده است. من صبح زود مجله مذکور را در نجف به خدمت امام بردم. ایشان بسیار ‏‎ ‎‏تعجب کردند که: اختیار این آقایان به دست اجانب است و چطور آقای خویی توانسته ‏‎ ‎‏است به این مساله تن دهد.‏

‏آن حضرت در مسائل سیاسی مشورت نیز می‏‏‌‏‏کردند و از طریق دوستانی چون ‏‎ ‎‏آقایان انصاری نجف‏‏‌‏‏آبادی و محمد منتظری ـ که ایشان کانال‏‏‌‏‏های ارتباطی در کشورهای ‏‎ ‎‏خارجی چون سوریه و کانادا داشت ـ و دیگر دوستان و همچنین زواری که از ایران ‏‎ ‎‏می‏‏‌‏‏آمدند، از جریانات سیاسی ایران و جهان باخبر می‏‏‌‏‏شدند. بیانات و نظرات امام ‏‎ ‎‏به وسیله اعلامیه‏‏‌‏‏ها و نوارها به کشورهای مختلف مخصوصاایران ارسال می‏‏‌‏‏گردید. ‏‎ ‎‏البته در این‏‏‌‏‏جا لازم به یادآوری است که در ارتباط با زوار، بعضی اوقات مشکلاتی پیش ‏‎ ‎‏می‏‏‌‏‏آمد. چنان که یک بار دوـ سه نفر از زوار به خدمت امام آمدند و پس از ملاقات با‏‎ ‎‏ایشان، با حاج آقا مصطفی نیز دیدار کردند. آن‌ها می‏‏‌‏‏گفتند که مااز دوستان و فامیل ‏‎ ‎‏آیت‏‏‌‏‏الله طالقانی هستیم و ایشان بسیار راحت بوده و مشکلی ندارند. این در زمانی بود ‏‎ ‎‏که آقای طالقانی در زندان به سر می‏‏‌‏‏بردند. پس از رفتن آن‌ها، حاج آقا مصطفی به ‏‎ ‎‏خدمت امام رسیده و گفتند: آن دو نفر را شناختید؟ امام فرمودند: بله، آن‌ها ساواکی ‏‎ ‎‏بودند و به نوعی می‏‏‌‏‏خواستند به ماالقاء کنند که ساواک باآقای طالقانی خوش رفتاری ‏‎ ‎‏می‏‏‌‏‏کند. حاج آقا مصطفی گفتند: یکی از آن دو درجه‏‏‌‏‏دار ساواک بود.‏