دلایل لزوم تشکیل حکومت
لزوم مؤسسات اجرایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

لزوم مؤسسات اجرایی

لزوم مؤسسات اجرایی

‏     ‏‏مجموعۀ قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون مایۀ اصلاح و‏‎ ‎‏سعادت بشر شود، به قوۀ اجراییه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در‏‎ ‎‏کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره‏‎ ‎‏مستقر کرده است. رسول اکرم(ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعۀ مسلمانان‏‎ ‎‏قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای‏‎ ‎‏احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن‏‎ ‎‏زمان مثلاً به بیان قانون جزا اکتفا نمی کرد، بلکه در ضمن به اجرای آن می پرداخت: دست‏‎ ‎‏می برید؛ حد می زد؛ و رجم می کرد. پس از رسول اکرم(ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را‏‎ ‎‏دارد.  رسول اکرم(ص) که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه‏‎ ‎‏همچنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفۀ اجرای احکام و برقراری نظامات‏‎ ‎‏اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود، که بدون آن پیغمبر اکرم(ص) ما بلغ‏‎ ‎‏رسالته. رسالت خویش را به اتمام نمی رسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم(ص) نیز‏‎ ‎‏به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا‏‎ ‎‏سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. اصولاً قانون و نظامات اجتماعی مجری لازم دارد. در‏‎ ‎‏همۀ کشورهای عالم و همیشه اینطور است که قانونگذاری به تنهایی فایده ندارد.‏‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 25

‏قانونگذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون بایستی قوۀ‏‎ ‎‏مجریه ای به وجود آید. قوۀ مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا می کند؛ و ثمرۀ‏‎ ‎‏قوانین و احکام عادلانۀ دادگاهها را عاید مردم می سازد. به همین جهت، اسلام همان طور‏‎ ‎‏که قانونگذاری کرده، قوۀ مجریه هم قرار داده است. «ولیّ امر» متصدی قوۀ مجریه هم‏‎ ‎‏هست.‏

‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 26