دلایل لزوم تشکیل حکومت
ضرورت استمرار اجرای احکام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

ضرورت استمرار اجرای احکام

ضرورت استمرار اجرای احکام

‏     ‏‏بدیهی است ضرورت اجرای احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم‏‎ ‎‏آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز‏‎ ‎‏ادامه دارد. طبق آیۀ شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و‏‎ ‎‏لازم الاجراست‏‎[1]‎‏. تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن متروک شود، و دیگر‏‎ ‎‏حدود و قصاص، یعنی قانون جزای اسلام، اجرا نشود؛ یا انواع مالیاتهای مقرر گرفته نشود؛‏‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 26

‏یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا‏‎ ‎‏منحصر و محدود به زمان یا مکانی است، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است.‏‎ ‎‏بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل‏‎ ‎‏حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون‏‎ ‎‏دستگاه اجرا و اداره، که همۀ جریانات و فعالیتهای افراد را از طریق اجرای احکام تحت‏‎ ‎‏نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود می آید، و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی‏‎ ‎‏پدید می آید. پس، برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد‏‎ ‎‏نشود، چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همۀ اموری که در کشور‏‎ ‎‏جریان می یابد. بنابراین، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دورۀ حیات رسول اکرم(ص) و‏‎ ‎‏زمان امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع) لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره،‏‎ ‎‏پس از ایشان و در زمان ما لازم است.‏

‏     برای روشن شدن مطلب این سؤال را مطرح می کنم: از غیبت صغرا‏‎[2]‎‏ تاکنون که بیش از‏‎ ‎‏هزار سال می گذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که‏‎ ‎‏حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود،‏‎ ‎‏و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و‏‎ ‎‏تبلیغ و نشر و اجرای آن 23 سال زحمت طاقتفرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا‏‎ ‎‏خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغرا اسلام دیگر‏‎ ‎‏همه چیزش را رها کرده است؟‏

‏     اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.‏‎ ‎‏هیچ کس نمی تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی‏‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 27

‏دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه‏‎[3]‎‏ و خراج‏‎[4]‎‏ و خمس‏‎[5]‎‏ و زکات‏‎[6]‎‏ نباید گرفته شود؛ قانون‏‎ ‎‏کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت‏‎ ‎‏اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و‏‎ ‎‏جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.‏

‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 28

  • )) آیات: 52/  سورۀ ابراهیم؛ 2/  سورۀ یونس؛ 49/  سورۀ حج؛ 40/ از سورۀ احزاب؛ 70/  سورۀ یس.
  • )) دوازدهمین پیشوای شیعیان، حضرت حجت بن الحسن در سال 260 هـ .ق. از انظار غایب شدند. از آن زمان تا سال 329 هـ .ق. شیعیان از طریق نایبان چهارگانه (عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح و علی بن محمد) با حضرتش در ارتباط بودند. این دوره را عصر غیبت صغرا نامند. بعد از آن دورۀ غیبت کبرای ایشان آغاز شد.
  • )) «جزیه» مالی است که اهل کتاب به حکومت اسلام می دهند و در ازای آن جان و مال و عرض ایشان از سوی حکومت اسلام حمایت می شود.
  • )) «خراج» مقدار مالیاتی است که حکومت اسلامی بر زمینهایی که به دست مسلمانان فتح شده و موسوم به «اراضی خراجیه» است می بندند.
  • )) «خمس» یکی از حقوق واجب در اسلام؛ که با احراز شرایط به اموال هفتگانه ذیل تعلق می گیرد: 1ـ غنایمی که در جنگ با کفار حربی گرفته می شود؛ 2ـ معادن؛ 3ـ گنج، یعنی مالی که در جایی دفینه شده باشد؛ 4ـ اشیای گرانبهای دریایی مانند: مروارید و مرجان، که از طریق غواصی به دست آیند؛ 5ـ مال حلال مخلوط به حرام به صورتی که تمیز داده نشود، و مقدار و مالک آن معلوم نباشد؛ 6ـ زمینی که کافر ذمی از مسلمانان بخرد؛ 7ـ آنچه زاید بر مخارج سالانۀ شخص باشد.
  • )) «زکات» مالیات حکومت اسلامی است که با شرایط آن از نُه جنس گرفته می شود: 1ـ شتر؛ 2ـ گاو؛ 3ـ گوسفند (انعام ثلاثه)؛ 4ـ طلا؛ 5ـ نقره (نقدین)؛ 6ـ گندم؛ 7ـ جو؛ 8ـ خرما؛ 9ـ کشمش (غلات اربع).نوع دیگر از زکات موسوم به زکات فطره، در شب عید فطر واجب می گردد. و مقدار آن معادل سه کیلو از قوت رایج و یا بهای آن است.