طرز حکومت اسلامی
شرایط زمامدار در دورۀ غیبت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

شرایط زمامدار در دورۀ غیبت

شرایط زمامدار در دورۀ غیبت

‏     ‏‏اکنون که دوران غیبت امام(ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند‏‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 49

‏و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید. عقل هم به ما‏‎ ‎‏حکم می کند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیری کنیم؛ اگر‏‎ ‎‏به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در‏‎ ‎‏برابر اشخاصی که می خواهند به شما تجاوز کنند برای دفاع آماده باشید. برای جلوگیری از‏‎ ‎‏تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایی و اجرایی لازم است. چون‏‎ ‎‏این امور به خودی خود صورت نمی گیرد، باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت‏‎ ‎‏و ادارۀ جامعه بودجه و مالیات می خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعیین‏‎ ‎‏نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زکات و غیره.‏

‏     اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در‏‎ ‎‏دورۀ غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام‏‎ ‎‏نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده‏‎ ‎‏است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و‏‎ ‎‏ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بیحالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری‏‎ ‎‏می خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی کنیم. آیا باید اینطور باشد؟‏‎ ‎‏یا اینکه حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دورۀ غیبت‏‎ ‎‏تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت‏‎ ‎‏صاحب(ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از‏‎ ‎‏علم به قانون و عدالت باشد در عدۀ بیشماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم‏‎ ‎‏اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.‏

‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 50