برنامۀ مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی
اجتماعات در خدمت تبلیغات و تعلیمات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

اجتماعات در خدمت تبلیغات و تعلیمات

اجتماعات در خدمت تبلیغات و تعلیمات

‏بسیاری از احکام عبادی اسلام منشأ خدمات اجتماعی و سیاسی است. عبادتهای‏‎ ‎‏اسلامی اصولاً توأم با سیاست و تدبیر جامعه است. مثلاً نماز جماعت و اجتماع حج و‏‎ ‎‏جمعه در عین معنویت و آثار اخلاقی و اعتقادی، حائز آثار سیاسی است. اسلام اینگونه‏‎ ‎‏اجتماعات را فراهم کرده تا از آنها استفادۀ دینی بشود؛ عواطف برادری و همکاری افراد‏‎ ‎‏تقویت شود؛ رشد فکری بیشتری پیدا کنند؛ برای مشکلات سیاسی و اجتماعی خود‏‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 131

‏راه حلهایی بیابند؛ و به دنبال آن به جهاد و کوشش دسته جمعی بپردازند. در کشورهای‏‎ ‎‏غیر اسلامی، یا حکومتهای غیر اسلامی در کشورهای اسلامی، هرگاه بخواهند چنین‏‎ ‎‏اجتماعاتی فراهم آورند، مجبورند میلیونها از ثروت و بودجۀ مملکت را صرف کنند. تازه‏‎ ‎‏اجتماعات آنها بی صفا و ظاهری و عاری از آثار خیر است. اسلام ترتیباتی داده که هرکس‏‎ ‎‏خودش آرزو می کند به حج برود، و راه افتاده به حج می رود. خودش با اشتیاق به نماز‏‎ ‎‏جماعت می رود. باید از این اجتماعات به منظور تبلیغات و تعلیمات دینی و توسعۀ‏‎ ‎‏نهضت اعتقادی و سیاسی اسلامی استفاده کنیم. بعضی به این فکرها نیستند، و بیش از‏‎ ‎‏اینکه «ولا الضالین» را خوب ادا کنند فکری ندارند. حج که می روند، به جای اینکه با‏‎ ‎‏برادران مسلمان خود تفاهم کنند، عقاید و احکام اسلام را نشر دهند و برای مصایب و‏‎ ‎‏مشکلات عمومی مسلمانان چاره ای بیندیشند، و مثلاً برای آزاد کردن فلسطین که وطن‏‎ ‎‏اسلام است اشتراک مساعی کنند، به اختلافات دامن می زنند! در حالی که مسلمین صدر‏‎ ‎‏اسلام با اجتماع حج و با جماعت جمعه کارهای مهم انجام می دادند. در خطبۀ روز‏‎ ‎‏«جمعه» اینطور نبود که فقط یک سوره و دعایی بخوانند و چند کلمه ای بگویند؛ با‏‎ ‎‏خطبه های جمعه بسیج سپاه می شد، و از مسجد به میدان جنگ می رفتند. و کسی که از‏‎ ‎‏مسجد به میدان جنگ برود، فقط از خدا می ترسد و بس؛ و از کشته شدن و فقر و آوارگی‏‎ ‎‏نمی ترسد. و چنین سپاهی سپاه فاتح و پیروز است. هرگاه خطبه هایی را که راجع به جمعه‏‎ ‎‏است و خطبه های حضرت امیر(ع) را ملاحظه کنید‏‎[1]‎‏، می بینید که بنا بر این بوده که مردم را‏‎ ‎‏به راه بیندازند و به حرکت درآورند و به مبارزه برانگیزند؛ برای اسلام فدایی و مجاهد‏‎ ‎‏بسازند؛ و گرفتاریهای مردم دنیا را برطرف کنند. اگر هر روز جمعه مجتمع می شدند، و‏‎ ‎‏مشکلات عمومی مسلمانان را به یاد می آوردند و رفع می کردند، یا تصمیم به رفع آن‏‎ ‎‏می گرفتند، کار به اینجا نمی کشید. امروز باید با جدیت این اجتماعات را ترتیب دهیم، و از‏‎ ‎‏آن برای تبلیغات و تعلیمات استفاده کنیم. به این ترتیب، نهضت اعتقادی و سیاسی اسلام‏‎ ‎‏وسعت پیدا می کند و اوج می گیرد.‏

‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 132

  • )) نهج البلاغه؛ «خطبۀ 11،27، 29، 51، 54...»، حکمت 365 ـ وسائل الشیعه؛ ج11، ص395 به بعد.