فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
هدایت کودتا و حفاظت از تاسیسات پیشرفته نظامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

هدایت کودتا و حفاظت از تاسیسات پیشرفته نظامی

‏ماموریت هایزر علاوه‌ بر سر و سامان‌ دادن‌ به‌ اوضاع‌ رهبران ارتش و حمایت قاطع آنان‌ ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 160

‏از بختیار و در صورت‌ لزوم‌ طراحی و هدایت‌ کودتا بود. ...اقدامات حفاظتی‌ بیشتر به‌ ‏‎ ‎‏منظور نگهداری‌ دستگاهای‌ بسیار حساس و جدید ارسالی‌ به‌ ایران‌ به‌ ویژه‌ هواپیماهای‌ ‏‎ ‎‏14‏F‏ و سلاحهای‌ آنان... بوده است.‏

‏در این‌ راستا در جلسه‌ای‌ که‌ به‌ تاریخ‌ 18 دی‌ ماه‌ 57 در ستاد مشترک و با شرکت‌ ‏‎ ‎‏فرماندهان‌ سه‌ نیرو داشته‌ است، می‌گوید: «‌... به‌ آنها گفتم هدف کلی من‌ این‌ است‌ که‌ ‏‎ ‎‏سعی‌ کنیم‌ به‌ صورت‌ یک تیم‌ و دسته جمعی از بختیار حمایت کنیم‌... اعلیحضرت‌ به‌ ‏‎ ‎‏یک‌ کشور احتیاج خواهد داشت تا اینکه‌ مراجعت‌ کند و همه‌ شما می‌توانید این‌ جا ‏‎ ‎‏بمانید و کشور را برای این هدف آماده‌ و با ثبات‌ کنید... شما باید تمام‌ انرژی خود را ‏‎ ‎‏صرف حمایت از بختیار کنید... سپس گفتم‌ این‌ گروه‌ باید برنامه‌های‌ خود را تدوین‌ ‏‎ ‎‏کند... ما همه‌گونه‌ دستگاه‌ و تجهیزات در اختیار داریم، اما مدتها است که‌ از آنها استفاده ‏‎ ‎‏نکرده‌ایم... سپس‌ در حالیکه ربیعی‌ و حبیب‌اللهی را مستقیماً خطاب‌ قرار داده‌ بودم، ‏‎ ‎‏شروع‌ به‌ بحث‌ درباره‌ لزوم حفظ سلاحهای‌ بسیار حساس‌ کردم... که‌ باید درجه‌ امنیت‌ ‏‎ ‎‏آنها را بالا برد و... و بسیاری‌ از تجهیزات‌ را به‌ صورتی‌ نگهدارند که... اگر لازم‌ باشد ‏‎ ‎‏آنها را حرکت دهیم‌» (همان،‌ ص‌111 تا 118) ژنرال‌ هایزر بنا به‌ اعترافات‌ خودش وقتی ‏‎ ‎‏متوجه می‌شود «...رهبری‌ ارتش‌ ایران‌ در حالت‌ کاملاً از هم پاشیده‌ای قرار داشت و ‏‎ ‎‏هیچ‌ نیز نداشت...‌» (همان، ص 126) لذا قویاً ‌عقیده داشتم که اگر برنامه‌ریزی را شروع‌ ‏‎ ‎‏کنیم می‌توانیم‌ به‌ چند مشکل کشور فائق آئیم.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 161