فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
شکست طرح کودتا و عقیم ماندن عملیات کورتاژ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شکست طرح کودتا و عقیم ماندن عملیات کورتاژ

‏همان‌طور که‌ در بخش‌ آخر کتاب‌ به‌ تفصیل‌ آورده‌ایم‌ طرح کودتای‌ نظامیان‌ ـ بر اساس‌ ‏‎ ‎‏اسنادی‌ که‌ در دفتر تیمسار هاشمی‌ بدست‌ آمده‌ است ـ که‌ تحت‌ نام‌ «عملیات‌ کورتاژ» ‏‎ ‎‏برای‌ شامگاه‌ بیستم‌ بهمن‌ ماه‌ تدارک‌ دیده‌ شده‌ بود با عدم‌ قبول‌ تغییر ساعات‌ حکومت‌ ‏‎ ‎‏نظامی‌ توسط‌ امام‌ ناکام‌ ماند و سرانجام‌ با اعلام‌ بی‌طرفی‌ ارتش‌ در صبحگاه‌ 22 بهمن‌ ‏‎ ‎‏انقلاب‌ و مردم‌ به‌ پیروزی‌ رسیدند، علیرغم‌ این‌ واقعیت‌ سردمداران‌ کاخ‌ سفید هنوز امید ‏‎ ‎‏به‌ پیروزی‌ داشتند. اظهارات‌ هایزر بی‌ کم‌ و کاست‌ و به‌ اندازه‌ کافی‌ گویای‌ مطلب‌ ‏‎ ‎‏می‌باشد. در همان‌ روز یکشنبه‌ 22 بهمن‌ طی‌ یک‌ تماس‌ تلفنی‌ ژنرال‌ دیوید جونز رئیس‌ ‏‎ ‎‏ستاد مشترک‌ با حضور دکتر برژینسکی‌ و نیز معاون‌ وزیر دفاع‌ امریکا با ژنرال‌ هایزر ‏‎ ‎‏چنین‌ گفتگو می‌کند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 184