کوثر، تاریخ زندۀ انقلاب اسلامی

■ در عصر حاضر وقوع انقلاب اسلامی در ایران به ابتکار و رهبری فقیه و حکیم فرزانه حضرت امام خمینی(س) از جمله حوادث مهم تاریخی و سرفصل و دورانساز می باشد. انقلابی که در اوج ناباوری هم‍ﮥ جهانیان و محاسبات رایج هم‍ﮥ سیاستمداران حرفه ای جهان با آرمانی الهی و سبکی نو و ناشناخته شکل گرفت و با درهم شکستن مبانی، و قواعد و معادلات سیاسی موجودِ جهان به پیروزی رسید و اهمیّت این انقلاب تا آنجاست که می توان آن را «حادث‍ﮥ شگرف قرن» نامید.

■ حوادث تاریخی هر چه با اهمیت تر باشند رسالت نسلِ پدیدآورندۀ آن حوادث در ثبت و نگارش جزئیات مربوط به اهداف، مراحل، اشکال و شیوه های شکل گیری و پیروزی آنها که مجموعاً «تاریخ» نامیده می شود؛ بگونه ای مضاعف افزون می گردد. از این روی، باید گفت رسالت نسلِ انقلاب آفرین کنونی ایران در ثبت و نگارش صحیح و بدون تحریف تاریخ انقلاب اسلامی خود، رسالتی بس بزرگ است؛ و در این زمینه هیچگونه سرمایه گذاری معنوی و مادّی به هدر نخواهد رفت.

■ دشمنان انقلاب و مسأله تبلیغ در قالب تاریخ حوادث، سرفصل ها و تاریخ انقلاب اسلامی زمین‍ﮥ مناسبی برای هرزه نویسان بیگانه شده است تا از این رهگذر و در قالب تاریخنگاری به تبلیغات مسموم ریشه ای بر ضد انقلاب اسلامی ایران، تاریخ معاصر و رویدادهایش بپردازند.

در این میان آثار تبلیغات صاحبان اغراضِ سوء و معاند با انقلاب و یا بدگمان به آن، ارقام بیشتری را به خود اختصاص داده است، و آثار کلاسیک و آکادمیک مدوّنِ چندانی توسط صاحبان اصلی و پدیدآورندگان این انقلاب و یا هواخواهان آن نگارش و نشر نیافته است. متون صحیح مربوط به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به راستی که جزء نوادر محسوب می شود.

کوثر، مجموعه ای که توسط «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)» تهیه، تدوین و منتشر شده است؛ و (تاکنون 3 جلد از این مجموعه به بازار کتاب عرضه شده است.) با رعایت نکات حقیقی نگارش تاریخ و ارائه اسناد و ذکر شواهد روشن مورد توجه علاقمندانِ تاریخ انقلاب اسلامی قرار گرفته و قابل استناد بودن آنرا بر وقایع حقیقی تاریخ، ارزشمند خوانده اند.

مجموعه 3 جلدی کوثر در جمع دربردارنده 140 سخنرانی از امام در طول 16 سال یعنی از 20 آبان ماه 1341 تا 7 اسفند ماه 1357 می باشد.

این کتاب، تاریخ زنده انقلاب اسلامی و آین‍ﮥ صاف و روشن فلسف‍ﮥ سیاسی امام خمینی(س) است؛ و لذا بایسته است که خوانندگان محترم بگون‍ﮥ بارزتری با آن آشنا شوند.

آشنایی بیشتر با مجموع‍ﮥ «کوثر»

■■ «کوثر» دربردارندۀ یکصد و چهل سخنرانی است که بر اساس سیر حوادث و تاریخ انقلاب اسلامی و برای هر چه بیشتر روشن ساختن حقیقت اندیش‍ﮥ حضرت امام؛ برحسب رعایت زمان و به ترتیب از آغاز نهضت اسلامی تا 14 روز بعد از تحقق پیروزی که به مناسبتهای مختلف، در مکانهای گوناگون مانند ایران، عراق و پاریس، ایراد فرموده اند را در بر می گیرد.

از ویژگی های دیگر این اثر، مقدم‍ﮥ تاریخی مبسوطی است که به قلم فرزند محترم آن حضرت، جناب حجة الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی نگارش یافته است. هر یک از سخنرانیها دارای مقدمه ای جداگانه است، تحت عنوان شناسنامه که به همراه پاورقی های لازمه برای بیان شرایط و موقعیت و مکان سخنرانیها درج گردیده و در آخر هر مجلّد نیز فهرست راهنما، نمای‍ﮥ اعلام و موضوعات کتاب به ضمیمه هر جلد می باشد.

مجموع صفحات 3 جلد آن: پنجاه و چهار + 686 + هفده + 660 + بیست و یک + 629 صفحه می باشد.

با توجه به آنچه گفتیم، کوثر، به عنوان یک کتاب مرجع و مطمئن در تاریخ انقلاب اسلامی ایران دارای ویژگیهایی است که عبارتند از:

1ـ ناشر برای هر یک از سخنرانیها یک

 شناسنامه تاریخی و محتوایی تهیه نموده که دربردارندۀ شأن بیان و مناسبت انجام آن سخنرانی است و همچنین بازگویندۀ، شرایط سیاسی حاکم بر زمان سخنرانی. ذکر نام و عنوان، مستمعین و مخاطبین حاضر حضرت امام در آن سخنرانی، و بالاخره هر شناسنامه نگاهی دارد به سرفصل اهداف اصلی هر سخنرانی و کلیات محتوایی آن که تدوین این شناسنامه ها با وجود نگارش در سالهای بعد از سخنرانی لیکن به زبان ماضی و یا مستقبل نیست، بلکه در آنها با صیغ‍ﮥ «حال» ادای مقصود شده است؛ و ادبیات آن به نحوی است که خوانندگان را به طور طبیعی به محیط آن روزها می برد و فضای جاری سیاسی و حالات عینی آن ایّام را برای او تداعی می کند.

2ـ با توجه به اینکه خوانندگان قبل از مطالع‍ﮥ متن بیانات امام(س) در شناسنامه آمادگی برای درک واقعی و تاریخی مطالب را بدست می آورند، برای فهم اندیشه های امام با هیچگونه مشکلی روبرو نمی شوند، و مطالب تاریخی را بگونه ای درست و در بستر حقیقی و واقعی آن فهم می کنند.

■■

3ـ برخی اشارات و یا عبارات مبهم و یا کنایه آمیزی که امکان گنجاندن آن در مقدمه وجود نداشته است، ناشر، این موارد را نیز در پاورقی های هر سخنرانی بگونه ای مختصر، روشن و مفید توضیحِ مستند داده و زمینه هرگونه ابهام و یا سوء برداشت را از بین برده است. برای تهیه این پاورقی ها – همچنین مطالب شناسنامه ها – به منابع بیشماری مراجعه شده که فهرست کامل آنها در پایان هر جلد بطور جداگانه درج و ضمیمه هر مجلد است.

4ـ ناشر برای حفظ امانت هیچگونه ویرایشی در سخنان حضرت امام انجام نداده، و حتّی کلمات تکراری و تکیه کلامهای آن بزرگوار را نیز عیناً بصورت متن پیاده شده از نوار آورده است. از محاسن حفظ این نحوه ادبیات محاوره ای در چنین کتاب مرجعی یکی اینست که حالات روحی گوینده (که در انتقال مقصود بسیار مهم است) و نیز فضای حاکم بر محفل سخنرانی عیناً محفوظ می ماند. دیگر اینکه راه هرگونه تحریف احتمالی به بهانه ویراستاری بسته می شود.

 5ـ از دیگر مزایای «کوثر» اینکه این سخنرانیها به ترتیب زمانی همراه با شرح حوادث در شناسنامه ها و پاورقی های آن درج شده است؛ و لذا خوانندگان این مجموعه می توانند با مطالعه آن بگون‍ﮥ مرحله ای و گام به گام با تولد و رشد انقلاب اسلامی در ادوار مختلف آن آشنا شوند؛ و اشخاص و جناحهایی را که از آغاز تا پایان مبارزه همراه امام و انقلاب پایدار مانده اند از غیر آنان باز شناسی کنند. همچنین از این طریق محوریت امام(ره) و اندیشه های او در روند انقلاب و هدایت آن در فراز و نشیبهای مختلف سیاسی و اجتماعی کاملاً هویدا و آشکار است، و مبیّن آن است که جریانهای دیگر مانند احزاب و گروههای سیاسی و یا اشخاص منفرد داعیه دار در روند انقلاب، کاملاً نقش جنبی و گاه به گاهی داشته اند و نه اصیل و محوری.

در مجموعه کوثر، تسلسل حوادث و اوج و افْتِهایِ آن در طول سالیان طولانی مبارزه تا پیروزی، آنچنان طبیعی و هویدا است که به سادگی می توان از روی آن شدّت و کندی مبارزه در مراحل مختلف و نیز نقشهای محوری و جنبی را  بگونه های متمایز از هم را با ترسیم نمودارهایی به زبان ریاضی و آماری به نمایش گذاشت؛ و از این طریق مسائل بسیاری را مکشوف ساخت.

6ـ نمایه های مندرج در پایان هر مجلد کارآیی کوثر را برای محقّقان و مراجعه کنندگانی که بدنبال یافتن مطلب ویژه ای بدان مراجعه می کنند، بسیار آسان و سهل ساخته است؛ و در واقع با این نمایه ها می توان گفت کوثر تا حدودی بصورت موضوعی نیز در آمده است.

7ـ مقدمه مندرج در آغاز جلد اول کوثر نیز به عنوان مدخل که به قلم فرزند محترم حضرت امام(ره) می باشد با جامعیّت و اختصار خود بر فایدت کتاب افزوده و نکات مهمی را یادآور شده است.

8ـ استخراج و تدوین «مبانی اندیشه ها و فلسفه سیاسی امام» از چیزهایی است که تاکنون کسی بدان همت نگماشته است، در صورتی که تهیه چنین کتابی با روش علمی، تحلیلی و مستند  می تواند در تعیین هویّت هر چه بیشتر و مشرب سیاسی آن بزرگوار مؤثر واقع شود. از دیگر محاسن و ویژگیهای این اثر، با توجه به شرح حوادث و مطالب آن، اینست که این کتاب در واقع آینه فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) است. امام، علاوه بر پرداختن به مسائل جاری و مبارزاتی روز، گاهی وارد مباحث علمی، فلسفی و سیاسی اصولی شده و دیدگاه اسلام و برداشت خود از این موضوعات را بیان کرده که گردآوری مجموع آنها از آثار امام و باز تدوین آن در یک مجموع‍ﮥ مستند می تواند نماینده فلسفه سیاسی آن بزرگوار باشد. بویژه جلد دوم کوثر آکنده از مطالب و نکات مربوط به این موضوع می باشد. مثال:

 با مطالعه و فیش برداری از آن می توان از دیدگاه امام به عناوین و مسائل ذیل پاسخ لازم را داد: رابط‍ﮥ دین و سیاست، مسأله فقر و غنا، انبیاء و مسأله مبارزه با ظلم و طواغیت، مبانی مشروعیّت یک نظام حکومتی، اصالت دولتها و یا ملتها، مفهوم دینی و سیاسی دولت، قواعد ملّیت، راههای اساسی اصلاح بشر، مسأله مبارزه و سیاست سریع و قاطع یا گام به گام، انقلاب یا رفرم در یک جامعه با حکومتی فاسد، الگوهای سیاسی مثبت در تاریخ اسلام، مسأله اصالت حقوق اجتماعی یا حقوق فردی و دهها موضوع و مسأله مشابه دیگر که می توان با مطالعه مجموعه کوثر بویژه مجلد دوم آن به آنها پاسخ داد.

اشاره ای مختصر به برخی کاستی های موجود

با توجه به اهمیّت، ارزش و تأثیر مجموعه «کوثر» به ناگزیر به برخی از نارساییهای جزئی که در سیر بررسی این اثر با آن مواجه شدیم را برای اصلاح در چاپهای بعدی و اطلاع خوانندگان یادآور می شویم.

1- کوثر برغم داشتن یک «مقدمه تاریخی» خوب، فاقد یک «مقدمه توجیهی کوتاه» می باشد. لازم بود که ناشر یک مقدمه توجیهی نیز در آغاز جلد اول آن بگنجاند و در ضمن آن، مسائل فنی مربوط به تحقیق و تدوین کتاب، روش بهره برداری مختلف از این کتاب و کارآییهای احتمالی آن را، در عرصه های پژوهش یادآور می شد، و بطور کلّی گنجاندن این مقدمه توجیهی کوتاه توسط ناشر می توانست بر محاسن و کارآیی این اثر بیافزاید.

2- عبارات عربی و کلمات دشوار فارسی می بایست اعراب و علامت گذاری می شدند، که از این نظر حروف چینی کتاب در بعضی از صفحات یکدست به نظر نمی رسد.

3- نکته پایانی اینکه، تعدادی اغلاط

 چاپی در متن پاورقی ها وجود دارد. هرچند که اغلب تغییردهنده معنا نیستند.

و در پایان باید گفت، تدوین کنندگان کوثر، در تهیه آن زحمات فراوان و قابل توجهی را متحمل شده اند و اثری قابل اعتماد و ارزشمند را در حفظ مآخذ اصلی و مهم تاریخ انقلاب اسلامی جمع آوری و تألیف کرده اند و در واقع واقعیت و حقیقت انقلاب اسلامی را از آفت نسیان و تحریف و فراموشی مصونیت بخشیده اند.

والسلام

 

 

منبع: حضور، ش 8، ص 261.

. انتهای پیام /*