15 خرداد و فرهنگ ایثار و شهادت

(یادداشتی از سید محمد علی شهیدی محلاتی)

پیام ضد استبدادی و ضد استعماری 15 خرداد 1342 مردم مسلمان ایران که با پیروی از ندای امام خمینی(ره) شکل گرفت، آغاز راهی است که فرهنگ ایثار و شهادت را با تأسی از فرهنگ عاشورای حسینی دوباره زنده کرد. امروز که ایران اسلامی با اقتدار و عظمت ایستاده است به مدد ایثار و جانفشانی مجاهدان و دلاورانی است که در ادوار مختلف تاریخی برای این کشور با گامهای محکم و اراده ای پولادین و اعتقادی راسخ و ایمانی وصف ناپذیر گام برداشتند، آنان که نام و یادشان در خاطر قدرشناس ملت ایران همیشه ایام زنده خواهد بود.

حوادث و وقایع تاریخی و قیامهای خونینی که به وسیله این راست قامتان صورت گرفت برگ برگ تاریخ این مرز و بوم را با رنگ و بوی ایثار و رشادت عجین ساخته است.

قیام خونین 15 خرداد سال 1342 حرکت تاریخی انسانهای مجاهدی بودکه اعتراض خود را در مخالفت با سیاست ها و اقدامات ظالمانه دستگاه شاهنشاهی مطرح نمودند. در این قیام علی رغم فضای خفقان حاکم، ملت با یکپارچگی و بیداری و اراده ای مصمّم به مقابله با حکومت ظلم برخاستند. بر ارواح پر فتوح جمله شهدای اسلام، به ویژه شهدای قیام خونین پانزده خرداد درود می فرستیم و راه روشن امام خمینی رحمه الله علیه را با تبعیت از مقام عظمای ولایت به ثبات قدم، می پوییم.

 

 

منبع: حضور، ش 100، ص 295.

. انتهای پیام /*