نجف اشرف، ۱۳۴۹_ نامه به آقای محمد کیایی نژاد (اعلام وصول نامه ارسالی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۶۹

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع گروهی از کارکنان روزنامه کیهان (رسالت مطبوعات)

اهم بیانات:

نقش مطبوعات در کشورها منعکس کردن آرمانهای ملت است. مطبوعات باید مثل‏‎ ‎‏معلمینی باشند که مملکت را و جوانان را تربیت می کنند، و آرمان ملت را منعکس‏‎ ‎‏می کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۳۲۳ - ۳۲۴

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه تشکر به آقای سید حسین خادمی (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۳۲۵

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه تشکر به آقای محمد کرمی (خنثی کردن توطئه ها در خرمشهر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۳۲۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع عشایر لرستان (مستضعفان ـ خیانت های شاه ـ گروهک های وابسته)

اهم بیانات:

تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخاسته است و با کمک مستضعفین، بر مستکبرین‏‎ ‎‏حمله برده است. مستضعفین، در همۀ طول تاریخ، به کمک انبیا برخاسته اند و مستکبرین‏‎ ‎‏را به جای خود نشانده اند.

اسلام طبقه ای را بر طبقۀ دیگر ترجیح نداده است. اسلام گرایش مادیگری ندارد.‏‎ ‎‏اسلام تمام طبقات را مساوی دانسته است؛ فقط به تقوا مردم را بر دیگری ترجیح داده‏‎ ‎‏است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۳۲۷ - ۳۲۹

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع بانوان مشهد (مفاسد پهلوی ـ نقش بانوان)

اهم بیانات:

از جمله چیزهایی که در زمان رضا خان به تبع آتاترک‏‎ انجام گرفت، یکی اتحاد‏‎ ‎‏شکل بود؛ و یکی کشف حجاب. آن وقت این اتحاد شکل و این کشف حجاب را در‏‎ ‎‏بوق و سرنا، بلندگوهای آنها چه تعریفهایی کردند، چه مداحیهایی کردند؛ از آخوند، که‏‎ ‎‏مخالف با این مسائل بود، چه تکذیبهایی کردند؛ چه شعرهایی گفتند. شاید شعرهایش را‏‎ ‎‏بعضی اش را شنیده باشید. چه شعرهای هجوی می گفتند، که گفتنی نیست. بعد دیدیم که‏‎ ‎‏قضیۀ کشف حجاب، قضیه ای نبود که اینها بخواهند برای خانمها خدمت بکنند، اینها‏‎ ‎‏می خواستند که این طبقه ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ هم با زور و با فشار نابود کنند

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۳۳۰ – ۳۳۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع خواهران اهل سنت (برادری میان شیعه و سنی ـ انتظار از بانک ها)

اهم بیانات:

امیدواریم که خداوند ما را‏‎ ‎‏تأیید کند برای اینکه اسلام را آنطور که هست، در خارج محقق کنیم تا اینکه همه بدانند‏‎ ‎‏که اسلام برای همه است؛ و برادرهای سنی ما بدانند که تبلیغاتی که می شود که ما با آنها‏‎ ‎‏چه هستیم، صحیح نیست. همۀ ما برادریم، حقوقِ همه محفوظ است؛ همه مساوی‏‎ ‎‏هستیم.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۳۳۶

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (مقام و منزلت حقیقی زن)

اهم پیام:

تمام‏‎ ‎‏ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمۀ زهرا‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیها ـ جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است؛ یک زن‏‎ ‎‏روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخۀ انسانیت، تمام‏‎ ‎‏حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. او زن معمولی نیست؛ او موجود ملکوتی است که در‏‎ ‎‏عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن‏‎ ‎‏ظاهر شده است. پس، فردا روز زن است. تمام هویتهای کمالی که در انسان متصور است‏‎ ‎‏و در زن تصور دارد ـ تمام ـ در این زن است. و فردا همچو زنی متولد می شود؛ زنی که‏‎ ‎‏تمام خاصه های انبیا در اوست.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۳۳۷ - ۳۴۰

***

تهران، شمیران، دربند، ۱۳۵۹_ سخنرانی در حضور فرمانده لشکر کردستان (سرّ پیروزی ـ پاکسازی کردستان)

اهم بیانات:

امروز ارتش پشتیبان بسیار قوی دارد و آن ملت‏‎ ‎‏است. ملت با ارتش است و ملت با ارتش عزیز همراه است. امید است که دولت و ملت و‏‎ ‎‏ارتش و گروههای متعهد با هم منسجم و یکدست شوند، تا نیرویی به دست آید که‏‎ ‎‏هیچ کس نتواند در مقابل آن بایستد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۲۹۴ - ۲۹۷

***

تهران، شمیران، دربند، ۱۳۵۹_ بیانات خطاب به سردبیر روزنامه اطلاعات (حدود آزادی در جمهوری اسلامی)

اهم بیانات:

باید حدود آزادی آن چیزی باشد که ملت‏‎ ‎‏می خواهد. نه اینکه بر خلاف ملت آدم آزاد است. خوب من آزادم، یک تفنگ هم‏‎ ‎‏دستم هست بزنم یک کسی را بکشم. این چه آزادی است؟ آزادی موازین دارد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۲۹۸ - ۲۹۹

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (ویژگی تبلیغات در زمان ما)

اهم بیانات:

من امروز برای خاطر اینکه در تاریخ مسئله بماند، عرض می کنم که دولت ایران و‏‎ ‎‏ملت ایران با همۀ ملتها و با همۀ دستگاههایی که انحراف ندارند، مخالفت ندارد و از اول‏‎ ‎‏هم اعلام کرده است که ما به زمینهای دیگران هیچ نظری نداریم،و پیش ما اصلش زمین‏‎ ‎‏و طبیعت و مادیت این قدرها نیست که به ازای او با مسلمانان جهان به جنگ برخیزیم؛‏‎ ‎‏این یک برنامه ای است که مخالفین اسلام دارند و سرکشان دنیا و اربابهای آنها دارند که‏‎ ‎‏باید سرکوبی کرد تمام مستضعفان جهان را تا به قدرت رسید و به نوایی رسید. و اسلام‏‎ ‎‏یک همچو امری را محکوم می کند، و ما که تابع اسلام هستیم و ملت ما که ملتی است‏‎ ‎‏تعهد دارد به تبعیت از احکام اسلام، هرگز مخالفت با احکام اسلام نمی کند.

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۵۰ - ۲۵۴

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع فرماندهان و اعضای شورای عالی سپاه (پاسدار واقعی باشیم)

اهم بیانات:

چه انتخاب خوبی است که روز ولادت حضرت سیدالشهدا ـ علیه السلام ـ روز‏‎ ‎‏پاسدار نامیده شده است. امیدوارم همان گونه که امام حسین ـ علیه السلام ـ با خون خود‏‎ ‎‏اسلام را زنده کرده، شما به تبعیت از او انقلاب و اسلام را ضمانت نمایید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۳۹ - ۴۴۰

***

. انتهای پیام /*