سخنرانی
مستضعفان در تاریخ ـ خیانت های رژیم شاه، گروهک های وابسته
سخنرانی در جمع عشایر لرستان (مستضعفان ـ خیانت های شاه ـ گروهک های وابسته)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 19 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 327

موضوع : مستضعفان در تاریخ ـ خیانت های رژیم شاه، گروهک های وابسته

زبان اثر : فارسی

حضار : مردم و عشایر خرم آباد لرستان

سخنرانی در جمع عشایر لرستان (مستضعفان ـ خیانت های شاه ـ گروهک های وابسته)

سخنرانی

‏زمان: 26 اردیبهشت 1358 / 19 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مستضعفان در تاریخ ـ خیانتهای رژیم شاه، گروهکهای وابسته‏

‏حضار: مردم و عشایر خرم آباد لرستان‏

‏اعوذ بالله من الشیطان الرجیم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

مستضعفان همراه پیامبران

‏     تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخاسته است و با کمک مستضعفین، بر مستکبرین‏‎ ‎‏حمله برده است. مستضعفین، در همۀ طول تاریخ، به کمک انبیا برخاسته اند و مستکبرین‏‎ ‎‏را به جای خود نشانده اند. در اسلام پیغمبر اکرم از بین مستضعفین برخاست و با کمک‏‎ ‎‏مستضعفین، مستکبرین زمان خودش را آگاه کرد یا شکست داد. مستضعفین بر تمام‏‎ ‎‏ادیان حق دارند. مستضعفین به اسلام حق دارند، زیرا در طول تاریخ 1400 ساله، این‏‎ ‎‏جمعیت بودند که کمک کردند دین اسلام را؛ ترویج کردند از دین اسلامْ رژیمهای‏‎ ‎‏شاهنشاهی و مستکبرین وابسته به آن رژیم، همیشه راه آنها غیر راه اسلام بوده است و با‏‎ ‎‏مبارزۀ با اسلام، زندگی منحوس خود را ادامه می دادند. مستضعفین بودند که دنبال انبیا‏‎ ‎‏بودند، دنبال علما بودند، دنبال اولیا بودند. نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت.‏‎ ‎‏مستکبرین یا فرار کردند یا در منازل خود نشستند. آنهایی که امروز برای استفادۀ‏‎ ‎‏نامشروع می خواهند سر این سفره بنشینند کجا بودند آن روز که مستضعفین خون خود را‏‎ ‎‏می دادند؟ یا در بیغوله ها بودند و یا در خارج. این مستضعفین اند که نهضت ما را به پیش‏‎ ‎‏بردند؛ اینها هستند که خون خود را ریختند. جوانان دانشگاهی، جوانان مدارس قدیم،‏‎ ‎‏جوانان بازاری، عشایر محترم، این طبقه بودند که با قیام خود رژیم منحوس را عقب‏‎ ‎‏نشاندند و دست نفتخواران مفتخوار را قطع کردند.‏


خیانتهای رژیم پهلوی به عشایر

‏     از خیانتهایی که رژیم سلطنتی پهلوی به اسلام و به ایران کرد، تخته قاپو‏‎[1]‎‏ کردن‏‎ ‎‏عشایر بود. ... این پشتیبان اسلام را او خواست بگیرد. عشایر و ایلات ما را خواست به‏‎ ‎‏شکست برساند تا وحدت ملی ما از دست برود، تا وحدت اسلامی ما از دست برود. در‏‎ ‎‏طول سلطنت جائرانۀ این پدر و پسر تنها شما بختیاریها نیستید که گرفتار ظلم و ستم بودید‏‎ ‎‏و گرفتار کمبودها؛ تمام عشایر ایران، تمام اقشار ایران این گرفتاری را داشتند و با زحمت‏‎ ‎‏و رنج دست به گریبان بودند. تنها کشاورزی شما از بین نرفته است، کشاورزی تمام ایران‏‎ ‎‏از بین رفته است. تنها شما مظلوم نبودید، همۀ ایران مظلوم بود. ایران یک محبسی بود و‏‎ ‎‏در آن 35 میلیون جمعیت حبسی! الآن بحمدالله تعالی همه از حبس بیرون آمدید؛ و به‏‎ ‎‏شکرانۀ این نعمت باید صبر انقلابی داشته باشید. مهلت بدهید جمهوری اسلام مستقر‏‎ ‎‏بشود، تمام شما به حقوق خودتان خواهید رسید ان شاءالله .‏

ارادۀ آهنین و شکست ناپذیر ملت

‏     اسلام طبقه ای را بر طبقۀ دیگر ترجیح نداده است. اسلام گرایش مادیگری ندارد.‏‎ ‎‏اسلام تمام طبقات را مساوی دانسته است؛ فقط به تقوا مردم را بر دیگری ترجیح داده‏‎ ‎‏است. لکن ما الآن مبتلا هستیم به گرفتاریهای زیاد، به خرابیهای زیاد؛ که باید با دست‏‎ ‎‏قدرتمند تمام طبقات و بخصوص عشایر این گرفتاریها رفع بشود. کوشش کنید که‏‎ ‎‏آرامش پیدا بشود در کشورتان. دنباله های رژیم با اسمهای مختلف می خواهند آرامش‏‎ ‎‏نگذارند تحقق پیدا بکند؛ چون می بینند با آرامش، ملت به حق خود می رسد و دست‏‎ ‎‏آنها کوتاه می شود. الآن که شکست خودشان را دیدند در رفراندم، شکست قطعی‏‎ ‎‏خودشان را دیدند، حس کردند توجه ملت را به اسلام، لمس کردند شکست خودشان‏‎ ‎‏را، به کارهای مذبوحانه، به جنبشهای مذبوحانه دست زدند. بزرگان ما را ترور می کنند، و‏

‏گمان می کنند با ترور کار آنها درست می شود. این ترور‏‎[2]‎‏ ثابت کرد که ملت ایران هرچه‏‎ ‎‏خون ببیند و هرچه رنج ببیند قویتر می شود. ارادۀ آهنین ملت ما آنطور نیست که بتوان با‏‎ ‎‏این حرکات مذبوحانه به او شکست داد. ملت ما راه خودش را یافته است و از پا‏‎ ‎‏نمی نشیند تا اینکه اسلام عزیز را پیاده کند، تا آنکه دست همۀ خائنان را قطع کند؛ تا آنکه‏‎ ‎‏مفتخواران را از مفتخواری منع کند.‏

وابستگان به امریکا و مدعیان دمکراسی

‏     شما ای برادران من! ای برادران عشایری من! آگاه باشید نگذارید تبلیغات سوء اینها‏‎ ‎‏در جوانان شما تأثیر کند. اینها را راه ندهید در بین خودتان که با تبلیغات خودشان‏‎ ‎‏بخواهند باز مسائل سابق را برگردانند و امریکا را بر خزائن ما مسلط کنند. اینها پیوستگان‏‎ ‎‏به امریکا هستند با هر صورتی که هستند.‏

‏     آنهایی که به اسم دمکراتیک‏‎[3]‎‏ می خواهند نهضت ما را شکست بدهند بستگان‏‎ ‎‏امریکا هستند. و باید بدانند با این حرفها نخواهند اینها به آمال خودشان برسند. آنها که به‏‎ ‎‏اسم توده ها‏‎[4]‎‏ می خواهند توده های محروم را محرومتر کنند و دست اجانب را به ایران‏‎ ‎‏باز کنند، باید بدانند که گذشت دیگر. با این حرکات نمی توانند وسایل سابق را اعاده‏‎ ‎‏بدهند. ملت ما با وحدت خود و توجه به اسلام عزیز نهضت را به پیش برده است، و به‏‎ ‎‏پیش خواهد برد. نهضت ما ... فرو نمی نشیند، مگر آنکه تمام آمال اسلامی تحقق پیدا‏‎ ‎‏بکند.‏

‏     سلام و درود من بر همۀ ملت ایران. سلام و درود من بر عشایر ایران. سلام و درود من‏‎ ‎‏بر عشایر بختیاری. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ یعنی ایلات و عشایر را در منطقۀ خاص سکونت دادن، و از کوچ سنتی آنان جلوگیری کردن.
  • ـ ترور شهید مرتضی مطهری.
  • ـ مانند «جبهۀ دمکراتیک ملی».
  • ـ مانند «حزب تودۀ ایران».