پرتال امام خمینی(س): امام خمینی در کتاب شرح چهل حدیث به بیان امام صادق علیه السلام اشاره کرده و در وصف افرادی که عوام فریبی در وجودشان ملکه شده است می فرماید:

کسانی که در آنها ملکه استطالت و ترفع و جاه طلبی و خدیعت و عوام فریبی است، علامات و نشانه های ظاهریه نیز از برای آنهاست که بعضی از آن را حضرت صادق سلام الله علیه ذکر فرمودند که یکی از آنها خدیعه و عوام فریبی است که خود را از اهل صلاح و سداد قلمداد کند و حال آن که در باطن چنین نباشد و این دسته از مردم که گرگانی هستند در لباس میش و شیطانی هستند در صورت انسان، بدترین خلق خدا هستند و ضرر آنها به دین مردم بیشتر از جیوش مخالفین است.

و دیگر از صفات ظاهره آنان، آن است که نسبت به کسانی که مورد طمع آنها هستند متملق و متواضع هستند و دام تدلیس و تملق و تواضع را می افکنند که بیچاره مردم ضعیف را صید کنند و از حلوای شیرین محبت و ارادت آنها و احترامات دنیویه آنها برخوردار شوند و در عوض از دین خود مایه گذارند و ایمان خود را بفروشند و از دنیای آنها استفاده کنند.

این دسته از مردم آنان اند که در احادیث وارد است که اهل بهشت آنها را ببینند و به آنها بگویند: چه شد که ما به واسطه تعلیمات شما در بهشت آمدیم و خود شما جهنمی شدید؟ گویند ما به قول خود عمل نکردیم.

برگرفته از کتاب شرح چهل حدیث امام خمینی(س)؛ ص ۳۷۸؛ ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ چاپ پنجم( زمستان ۱۳۷۳).

. انتهای پیام /*