پیغمبر اسلام برای اینکه مردم تربیت نمی شدند‏‎ ‎‏غصه می خورد به طوری که خدای تبارک و تعالی او را تسلیت می داد؛ در مشقّت بود،‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی به او خطاب می کند که ما قرآن را نفرستادیم که تو در مشقّت‏‎ ‎‏باشی.‏‏ و برای ملت ها از پدر برای اولادش، از پدر مهربان برای اولادش، بر ملتهای عالم‏‎ ‎‏او بیشتر غصه می خورد و کافرها را وقتی که می دید که اینها به مجرای طبیعی انسانی‏‎ ‎‏نمی آمدند، برای آنها متأسف بود.

صحیفه امام، ج ۱۵، ص:۴۹۲

. انتهای پیام /*