نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با خبرگزاری یونایتدپرس درباره دولت نظامی و دولت آینده

اهم بیانات:

‏‏تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیۀ فرایض مذهبی خود‏‎ ‎‏آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه‏‎ ‎‏حفاظت کند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۶۳۶ - ۶۳۷

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با هفته نامه انگلیسی «ساندی تلگراف» درباره قیام مسلحانه

اهم بیانات:

ما امیدواریم که مسائل ایران بدون قیام مسلحانه، با همین نهضتی که اکنون تمام اقشار‏‎ ‎‏ایران را فرا گرفته است و با همین فشارهایی که ملت بر شاه وارد می کند، حل شود اگر‏‎ ‎‏چنانچه حل نشد و احتیاجی به قیام مسلحانه پیدا شد، تمام اقشار ملت در آن شرکت‏‎ ‎‏خواهند کرد و یک طبقۀ معینی در آن انحصار نخواهد داشت.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۳۷۸

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با تلویزیون «اِی.آر.دی» آلمان درباره آینده رژیم پهلوی

اهم بیانات:

ما هیچ شرطی را در حکومت شاه یا تبدیل حکومت‏‎ ‎‏او به حکومتی دیگر در سلسلۀ او نخواهیم پذیرفت. با رفتن سلسلۀ پهلوی، یک نظام‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مترقی پیش می آید که در این نظام به اتکای ملت، سرنوشت ایران‏‎ ‎‏معلوم و دولت تعیین می شود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۳۷۹ - ۳۸۰

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون ژاپن درباره دولت نظامی و دولت آینده

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۳۸۱

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره جنایات پنجاه ساله پهلوی

اهم بیانات:

‏‏ این قضیۀ اعلامیۀ حقوق بشر و این حرفها، این برای این است که دولتهای ضعیف را‏‎ ‎‏اینها با موجّه کردن کار خودشان ببلعند. گمان نشود که اعلامیۀ حقوق بشر یک واقعیتی‏‎ ‎‏دارد و این حقوق بشر را این قدرتهای بزرگ اصلاً احترام برایش قائل هستند! ما از‏‎ ‎‏اعمالشان این معنا را می توانیم بفهمیم که آیا اینهایی که اعلامیۀ حقوق بشر را امضا کردند‏‎ ‎‏و طرفداری کردند، اینها خودشان تا چه اندازه عمل کردند به این حقوق بشر؟

تا یک نقطۀ اتکای معنوی نباشد، بشر اصلاح شدنی نیست. اصلاح بشر، حفظ حقوق‏‎ ‎‏بشر نمی شود الاّ اینکه نقطۀ اتکایش یک مبدأ معنوی باشد. و باز می بینیم که حکومتهایی‏‎ ‎‏که سر کار می آیند، آن حکومتی که سر کار آمده و نقطۀ اتکایش خداست چه جور رفتار‏‎ ‎‏کرده با بشر، و آن حکومتی که نقطۀ اتکایش خدا نیست و کاری به این حرفها ندارد چه‏‎ ‎‏جور معامله کرده با بشر.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۳۸۲ – ۳۹۸

***

قم، ۱۳۵۸_ مصاحبه با خبرنگاران رادیو ـ تلویزیون آلمان غربی (اهداف و مشکلات انقلاب)

اهم بیانات:

کُردها یا غیر کُردها و همۀ‏ طوایفی که در ایران زندگی می کنند؛ همگی در مقابل قانون علی السواء هستند، در مقابل‏‎ ‎‏دولت علی السواء هستند. هیچ فرقی بین کُرد و ترک و لُر و غیره نیست. ما حکومت‏‎ ‎‏اسلامی داریم می گوییم. حکومت اسلامی همان است که در صدر اسلام بوده است که‏‎ ‎‏همه طوایف در مقابل قانون علی السواء بودند. ما الآن می خواهیم یک همچو معنایی را‏‎ ‎‏متحقَّق بکنیم که تمام طوایف علی السواء باشند.

یهودیها حسابشان از صهیونیستها جداست. چنانچه مسلمین بر صهیونیستها غلبه پیدا‏‎ ‎‏بکنند، همان حالی را پیدا می کنند که شاه مخلوع پیدا کرد. و اما با یهودیها کاری ندارند،‏‎ ‎‏ملتی هستند مثل سایر ملل، زندگی آنها انجام می گیرد و تصرفی به آنها نیست.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱ - ۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان شهرداری اهواز (رفع مشکلات ـ سیاست خارجی)

اهم بیانات:

یکی از چیزهایی که اینها زیاد صحبتش را می کنند این است که «برای مردم هیچ‏‎ ‎‏فکری نشده است و هیچ کاری تا حالا انجام نگرفته است» در صورتی که برای مردم هم‏‎ ‎‏خیلی کار شده است، منتها ارائه نشده است. و این هم از خطاهایی است که تا حالا واقع‏‎ ‎‏شده است که کردید، زیاد هم کار کردید، لکن تبلیغات می کنند که هیچ کاری نمی کنند،‏‎ ‎‏تبلیغات زیاد می کنند. در رژیم سابق عمدۀ کارشان تبلیغات بود. کار انجام نمی دادند،‏‎ ‎‏لکن هر دفعه که شما رادیو را گوش می دادید که «تمدن بزرگ، تمدن بزرگ»! حالا کار‏‎ ‎‏زیاد می کنند. خوب، شما الآن دارید می گویید که ما شهر را چقدر برایش خدمت کردیم.‏‎

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۶ - ۱۸

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تبریک حلول سال جدید قمری)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۵۰

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام تشکر به رئیس شورای فرماندهی جمهوری صحرا (تسلیت شهادت فرماندهان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۵۱

***

جماران، ۱۳۶۲_ پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تبریک سال جدید قمری)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۲۱۴

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد (جایگزینی فرهنگ اسلامی)

اهم بیانات:

مدت ها باید زحمت بکشیم و باور کنیم که خودمان دارای یک فرهنگ‏‎ ‎‏بزرگ انسانی با ارزش های اسلامی هستیم و اگر امروز کمبود نیروی انسانی هست به‏‏ خاطر همین است که افکار به آن طرز تفکر عادت کرده بود. لذا ساختن تئاتری که مطابق‏‎ ‎‏با اخلاق انسانی ـ اسلامی باشد زحمت دارد و سینما هم اگر بخواهد چنین باشد نیازمند به‏‎ ‎‏صرف مدت ها وقت است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۲۱۵ - ۲۱۷

***

جماران، ۱۳۶۳_ پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تبریک سال جدید قمری)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۱۰۲

***

. انتهای پیام /*