مصاحبه
دولت نظامی ـ دولت آینده
مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون ژاپن درباره دولت نظامی و دولت آینده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 7 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 381

موضوع : دولت نظامی ـ دولت آینده

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار رادیو ـ تلویزیون ژاپن

مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون ژاپن درباره دولت نظامی و دولت آینده

مصاحبه

‏زمان: 17 آبان 1357  / 7 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: دولت نظامی ـ دولت آینده‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو ـ تلویزیون ژاپن‏

سؤال: ‏[‏‏دولت جدید نظامی در ایران سرکار آمده؛ آیا فکر می کنید تغییری در وضع داده خواهد شد و‏‎ ‎‏مانعی برای پیروزی دوستان شما در آنجا خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏دولت جدید چیز تازه ای نیاورده؛ ایران مدتهاست با حکومت نظامی اداره می شودو‏‎ ‎‏حالا هم نخست وزیرْ نظامی است و وضع جدیدی پیش نمی آید و مردم به مقاومت خود‏‎ ‎‏ادامه می دهند و شکست دستگاه قطعی تر شده است.‏

ــ     ‏[‏‏الآن یک اتحاد جدید بین تمام نیروهای مخالف، در ایران به وجود آمده است. از یک طرف، در‏‎ ‎‏رأس مسلمانان شیعه شما هستید و بخشی هم چپهای افراطی هستند. آیا فکر نمی کنید این امر در آینده،‏‎ ‎‏موجب مشکلات داخلی بشود؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر، چپها تعداد بسیار قلیلی هستند. در ایران سی و پنج میلیون مسلمان هستند که همه در‏‎ ‎‏خیابانها اسلام را داد می زنند. چه کسانی در مقابل این سی وپنج میلیون آگاه و معتقد‏‎ ‎‏می توانند بایستند؟ ما از این جهت هیچ مشکلی ـ که قابل حل نباشد ـ نداریم.‏

ــ     ‏[‏‏بعد از سقوط شاه، تصمیم شما و نظر شما در مورد دولتهای آینده چیست؟ و بخصوص موضع شما‏‎ ‎‏راجع به نفت؟‏‏]‏

ــ     ‏دولت آینده، دولت مستقل و بدون اتکا به سایر دوَل است. و برنامه این است که نفوذ‏‎ ‎‏دولتها و ابرقدرتها را از ایران قطع کنیم و نفت را که مال ملت است، در اختیار خود ملت‏‎ ‎‏بگذاریم و به کسانی می فروشیم که ارز به ما بدهند. ما نمی خواهیم نفت را نگه داریم؛ ما‏‎ ‎‏می خواهیم نفت را به کسانی که مشتری هستند بفروشیم و هر مشتری بهتری که یافتیم به او‏‎ ‎‏می فروشیم؛ و هرگز اجازه نمی دهیم آهن پاره به جای پول به ما تحمیل کنند.‏

‎ ‎