پیام
پیام به ملت ایران به مناسبت روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 6 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 349

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران به مناسبت روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری

پیام

‏زمان: 16 آبان 1357 / 6 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏مناسبت: روی کار آمدن دولت نظامی‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‎ ‎‏6 ذی الحجه 98‏

‎ ‎‏     درود و تحیات وافره بر ملت شجاع ایران! ملتِ با وفایی که با جان نثاری برای احیای‏‎ ‎‏اسلام و استقلال کشور کاخهای غارتگران را به لرزه درآورد؛ ملتی که پیشنهاد سیاست‏‎ ‎‏آشتی ملی را، که جز خدعه ای نبود، به چیزی نشمرد؛ ملتی که جوان و جان می دهد تا از‏‎ ‎‏زیر بار ستمکاران غارتگر بیرون بیاید و رژیم سلطنتی را سرنگون و حکومت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی متکی به آرای ملت را مستقر کند.‏

‏     من گرچه می دانم که فریبکاریهای شاه و نرمش لفظی و ارعاب عملی او، در صفوف‏‎ ‎‏فشردۀ ملت بزرگ ما تأثیری ندارد، لکن در هر موقع و در هر پیشامد لازم می دانم‏‎ ‎‏تذکراتی به شما عزیزانم بدهم:‏

‏     1ـ هدف همان است که در سخنرانیها و اعلامیه های خود ذکر نموده ام:‏

‏     الف) سرنگونی سلطنت پهلوی و رژیم منحوس شاهنشاهی؛‏

‏     ب) به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آرای‏‎ ‎‏ملت.‏

‏     2ـ نهضت با شیوه های گوناگون؛ مخصوصاً اعتصابات در همۀ ادارات و دستگاههای‏‎ ‎‏دولتی باید ادامه داشته باشد. دولت نظامی‏‎[1]‎‏ ایران غاصب و مخالف قانون است و بر‏‎ ‎‏ملت است که از آن اطاعت نکنند، و به سرپیچی و کارشکنی تا حد فلج نمودن‏

‏دستگاههای دولتی پیش رود. من از جمیع کارمندان محترم دولت و سایر مؤسسات که با‏‎ ‎‏اعتصابات خود پشتیبانی از برادران و خواهران خود کرده اند تشکر می کنم. این یک‏‎ ‎‏وظیفۀ اسلامی است و لازم الاجراست.‏

‏     3ـ شاه با روی کار آوردن دولت نظامی، دست به توطئۀ دیگری زده است؛ و آن‏‎ ‎‏اینکه از طرفی در پیشگاه خدا و ملت عذر تقصیر می خواهد و اعتراف به اشتباهات و‏‎ ‎‏جنایات خویش در طول سلطنت ننگینش می کند، و از آیات عظام و علمای اعلام و سایر‏‎ ‎‏طبقات استمداد می کند، و از طرف دیگر دولت نظامی اش با سرکوبی شدید و قتلها و‏‎ ‎‏اعزام چماق به دستها و سرنیزه دارها و توپ و تانکها بر ملت مظلوم می تازد، و عزیزان ما‏‎ ‎‏را بیش از پیش به خاک و خون می کشد؛ به خیال آنکه با این نقشه می تواند خودش را از‏‎ ‎‏گناه قتل و غارتهای دوران سلطنتش تبرئه نماید، و با دستگیری مأموران فاسد خود که‏‎ ‎‏یک عمر عامل خیانتهای او بوده اند، خود را توبه کار معرفی نماید. شاه در یک دست‏‎ ‎‏چماق و سرنیزه و مسلسل برای سرکوبی ملت دارد، و در دست دیگر توبه نامه و اعتراف‏‎ ‎‏به خیانتها و جنایتها و عذر تقصیر را گرفته است.‏

‏     ملت هوشمند و بیدار ایران، نه از آن چماق و سرنیزه هراس دارد و نه از این خدعه و‏‎ ‎‏نیرنگ فریب می خورد. این شخص که از مراجع عظام و علمای اعلام برای فرو نشاندن‏‎ ‎‏نهضت اسلامی و باز کردن راهی برای چپاول و هَدْم اسلام و قرآن کریم استمداد‏‎ ‎‏می نماید، همان مردکی است که تا دیروز علمای اسلام و روحانیون عظیم الشأن را مرتجع‏‎ ‎‏و راه آنان را که راه اسلام و قرآن کریم است، ارتجاع سیاه می نامید؛ و در یکی از نطقهای‏‎ ‎‏خود با کمال وقاحت گفت «از آنها مثل حیوان نجس اجتناب کنید» و در نطقی دیگر با‏‎ ‎‏کمال بیشرمی گفت «اینها مثل کرمها در نجاست می لولند» چه شد که امروز اینچنین با‏‎ ‎‏روحانیون آشتی می کند؟! این نیز خدعه نیست؟! این مثل دولت آشتی‏‎[2]‎‏ نیست؟! او که‏‎ ‎‏امروز به سیاسیون و جوانان ملت روی آورده و از آنان برای وطن استمداد می کند، همان‏

‏است که گروههایی از آنان را اعدام و شکنجه و زندان کرده و می کند، جوانان ما را به‏‎ ‎‏خاک و خون کشیده و می کشد، دانشگاههای ما را به قتلگاههای جوانان ما تبدیل نموده‏‎ ‎‏است.‏

‏     من از جنایاتی که اخیراً در دانشگاهها با فرزندان اسلام نموده اند در سوگم. من از‏‎ ‎‏دانشجویان عزیز که در راه اسلام و کشور فدایی داده اند و در مقابل شاه با مشتی گره کرده‏‎ ‎‏ایستاده و او را محکوم کرده اند تشکر می کنم.‏

‏     من از جوانان غیور ایران که ملت ما را سرافراز نموده اند احساس غرور می کنم. ملت‏‎ ‎‏ایران باید بداند که این نطقهای فریبنده برای اغفال مردم و فرونشاندن آتش خشم ملت‏‎ ‎‏است، تا تثبیت مقام کرده و قدرت را باز یابد؛ و خدا می داند که اسلام و روحانیت و عموم‏‎ ‎‏ملت پس از آن با چه مصیبتهای دردناکی مواجه خواهد شد.‏

‏     عزیزان من! از این هیاهوی نظامی نهراسید؛ که نمی هراسید. شما ملت شجاع ثابت‏‎ ‎‏کردید که این تانکها و مسلسلها و سرنیزه ها زنگ زده است و با ارادۀ آهنین ملت‏‎ ‎‏نمی تواند مقابله کند، و از این نرمشهای شیطانی و توبه نامه های ابلیسی فریب نخورید، که‏‎ ‎‏نمی خورید . شاه در اول سلطنت غاصبانۀ خود سوگند خورد که به اسلام وفادار باشد و به‏‎ ‎‏ملت خیانت نکند؛ و اکنون اعتراف می کند که خائن است و اسلام و ایران را به تباهی‏‎ ‎‏کشانده است و تمام خیانتها عمدی بوده است، که امروز اسم «اشتباه» بر آن می گذارد.‏‎ ‎‏غفلت نکنید که این اشتباهات عمدی تکرار خواهد شد و کشور را به نیستی و ملت را به‏‎ ‎‏تباهی خواهد کشاند. امروز بر تمام طبقات ملت از مراجع عظام و علمای اعلام و‏‎ ‎‏مدرسین و فضلای عالیمقام و اساتید محترم دانشگاهها و دانشسراها و دانشجویان دلیر و‏‎ ‎‏طلاب شجاع تا جناحهای سیاسی و روشنفکر، و از کارگران و کشاورزان تا بازاریان و‏‎ ‎‏اصناف، از کارمندان دولتی تا افسران نیروهای سه گانه، از سربازان تا صاحب منصبان‏‎ ‎‏عالیرتبه و بر همۀ اقشار ملت تکلیف الهی و وجدانی است که با اتحاد کلمه بدون هراس از‏‎ ‎‏قدرتها و ابرقدرتها، هدف اسلامی خود را تعقیب، و گلوی این ستمگر تاریخ را بفشارند،‏‎ ‎‏و با قاطعیت و جدیت به سوی هدف پیش روند، که وعدۀ خداوند به مستضعفین نزدیک‏

‏است، و کشتن و کشته شدن در راه خدا سرفرازی است. در خاتمه از ملت شریف ایران که‏‎ ‎‏بارها در اینگونه مسائل امتحان خود را داده اند، خواهش می کنم که به خواهران و برادران‏‎ ‎‏خود که در اثر اعتصابات و تظاهرات صدمۀ مالی و جانی دیده اند، با احترام تمام آنان را‏‎ ‎‏یاری دهند؛ و این وظیفۀ الهی را به بهترین وجه عمل نمایند که «خمینی» همیشه به یاد‏‎ ‎‏آنان است و دست آنان را می فشارد.‏

‏     از خداوند تعالی توفیق و تأیید همه را خواستار و خذلان و شکست دشمنان ملت را‏‎ ‎‏خواهانم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‎ ‎‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ دولت نظامی غلامرضا ازهاری.
  • ـ دولت جعفر شریف امامی که خود را «دولت آشتی ملی» می نامید.