مصاحبه
آینده سلسله پهلوی
مصاحبه با تلویزیون «اِی.آر.دی» آلمان درباره آینده رژیم پهلوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 7 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 379

موضوع : آینده سلسله پهلوی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار کانال سه تلویزیون «اِی. آر. دی» آلمان

مصاحبه با تلویزیون «اِی.آر.دی» آلمان درباره آینده رژیم پهلوی

مصاحبه

‏زمان: 17 آبان 1357 / 7 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: آینده سلسلۀ پهلوی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار کانال سه تلویزیون «اِی. آر. دی» آلمان‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، شرایط شما برای یک دولت مورد قبول چیست؟ و همین طور هدفهای شما برای‏

‏اینکه جامعۀ ایرانی را از وضع کنونی به جامعۀ مورد قبول خودتان تبدیل کنید، چیست؟ و آیندۀ سلسلۀ‏‎ ‎‏پهلوی را چه جور پیش بینی می کنید؟‏‏]‏

جواب: ‏اما در مورد سلسلۀ پهلوی: اصولاً ما هیچ شرطی را در حکومت شاه یا تبدیل حکومت‏‎ ‎‏او به حکومتی دیگر در سلسلۀ او نخواهیم پذیرفت. با رفتن سلسلۀ پهلوی، یک نظام‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مترقی پیش می آید که در این نظام به اتکای ملت، سرنوشت ایران‏‎ ‎‏معلوم و دولت تعیین می شود.‏

ــ     ‏[‏‏منتقدین خارجی چنین تصور کرده و بیان می کنند که اگر حضرتعالی در مسائل سیاسی ایران نفوذ پیدا‏‎ ‎‏کنید پیشرفتهایی که در زمینۀ مدرنیزه کردن جامعه به وجود آمده از بین خواهد رفت. اگر این درست‏‎ ‎‏نیست، لطفاً نظرتان را بفرمایید.‏‏]‏

ــ     ‏تاکنون که پیشرفتهایی در ایران نشده است. آنچه انجام گرفته به شکل پیشرفت است و در‏‎ ‎‏واقع جز تخریب بیش نیست. اگر حکومت به دست ملت بیفتد، آنها در مصالح خودشان‏‎ ‎‏کوشا خواهند بود و آنگاه ان شاءالله سریعاً پیشرفت حاصل می گردد.‏

ــ     ‏[‏‏در صورت تغییرات شدید در ایران، چه نتایجی برای کشورهای اروپای غربی بویژه آلمان غربی به‏‎ ‎‏وجود خواهد آمد، بخصوص در زمینۀ نفت؟‏‏]‏

ــ     ‏نتایج بدی به بار نخواهد آورد. با همۀ دوَلی که به احترام با ما رفتار کنند، ما نیز با آنها به‏‎ ‎‏احترام متقابل رفتار خواهیم کرد. و نفت را پس از آنکه در اختیار ما باشد و کسی در آن‏‎ ‎‏دخالت نکند به مشتریان خود خواهیم فروخت و پول آن را خرج خود ملت می کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏با امریکایی هایی که در کشور شما هستند چه خواهید کرد؟ و همچنین آیا از نفوذ شوروی ها در کشور‏

‏خود نگران نیستید؟‏‏]‏

ــ     ‏امریکایی هایی که به ضرر ما در ایران هستند، آنها را تحمل نخواهیم کرد. اما کسانی که به‏‎ ‎‏ضرر ما نیستند، مثل سایر خارجیها در آنجا زندگی خواهند کرد. ما از نفوذ شوروی به‏‎ ‎‏هیچ وجه باکی نداریم و نمی ترسیم، زیرا جامعۀ ما اجازۀ چنین نفوذی را به آنان‏‎ ‎‏نمی دهد.‏

ــ     ‏[‏‏نظرتان دربارۀ اوضاع کلی کشور و حکومت نظامی جدید چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏حکومت نظامی جدید همزمان با نطق شاه،‏‎[1]‎‏ یکی برای اغفال و دیگری برای سرکوبی‏‎ ‎‏ملت است. نه آن اغفال اثری دارد و نه این سرکوبی مردم. همه به پاخاسته و حق مشروع‏‎ ‎‏خودشان را مطالبه می کنند. و این قیام تا اینکه مردم حق خودشان را گرفته و این سلسله را‏‎ ‎‏منقرض کنند ادامه دارد.‏

ــ     ‏[‏‏برای سرنگونی رژیم شاهنشاهی فعلی چه برنامه ها و تصمیماتی در نظر دارید؟‏‏]‏

ــ     ‏فعلاً اعتصابات، تظاهرات و هرچه وسیعتر کردن دامنۀ اعتصابات مورد نظر است. اگر‏‎ ‎‏پیشرفت نکرد، نظر ما مناسب با آن شرایط تغییر خواهد کرد.‏

‎ ‎

  • ـ محمدرضا، در آستانۀ روی کارآمدن دولت نظامی، در یک نطق رادیو ـ تلویزیونی ضمن اعتراف به گناهان گذشته اش، ملتزم شد در آینده، اشتباهاتش را جبران کند.