نجف، ۱۳۴۴_ نامه تشکر به علما و طلاب حوزه علمیه اصفهان (ورود به نجف)

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۵۸

***

نجف، ۱۳۴۴_ نامه تشکر به علما و روحانیون شیرازی حوزه علمیه قم (ورود به نجف)

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۵۹

***

نجف، ۱۳۴۴_ پیام به علمای تهرانی مقیم قم (آمادگی حوزه های علمیه برای پذیرش مسئولیت)

‏اهم پیام:

امید است ان شاءالله طبقۀ جوان حوزه های علمیه با‏‎ ‎‏مجاهدات نفسانیه و خلوات با خدای تعالی خود را برای دفاع از احکام مقدسۀ اسلام و‏‎ ‎‏مصالح مسلمین مجهز فرموده تا در آتیۀ نزدیکی که عهده داری و پاسداری از قرآن‏‎ ‎‏مجید و احکام آسمانی به آنها محول می شود مهیا برای خدمت بوده و از بذل هیچ چیز‏‎ ‎‏در راه حراست آن مضایقه نفرمایند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۶۰

***

نجف، ۱۳۵۶_ نامه (پیام تشکر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۶۲۸

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران درباره راهپیمایی تاسوعا و عاشورا

‏اهم پیام:

شاه خود را از ملتْ جدا و تنها می بیند؛ ناچار با تمام وجود به‏‎ ‎‏آغوش اشرار و مزدوران پناه برده تا شاید عقده های روحی خود را خالی کند. شاه خود‏‎ ‎‏را از سلطنت خیالی مخلوع می بیند و ادامۀ حکومت خود را با رفراندم تاسوعا و عاشورا‏‎ ‎‏غیر ممکن می داند؛ از این جهت از هیچ جنایت غیر انسانی رویگردان نیست و با دست‏‎ ‎‏اشرار و بعضی از سران ارتش، که شریک جرم او هستند، می خواهد آخرین تیر ترکش را‏‎ ‎‏رها کند. شاه رفتنی است! لکن سران ارتش که با او و به امر او مرتکب جنایات هستند و‏‎ ‎‏می شوند، در کار خود تجدید نظر کنند و از عواقب امر بترسند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۲۷ - ۲۲۸

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با نشریۀ «اونیتا» درباره اسلام و مدرنیزه کردن ایران

اهم بیانات:

‏‏اولاً سازش با شاه یعنی سازش با یک فرد ظالم و خائن. و این سازش، خود بزرگترین‏‎ ‎‏خیانت است که هرگز در قاموس اسلام و یک مسلمان واقعی نمی گنجد. و در ثانی سازش‏‎ ‎‏از سیاسیون در طول سلطنت این دودمان با تجربه های تلخی در گذشته اتفاق افتاده است‏‎ ‎‏و ملت ایران امروز بیدار شده و این فریب را هرگز نمی خورد. و آن دسته از مطبوعات که‏‎ ‎‏صحبت از جنگ داخلی می کنند باید بدانند که خیلی پیش از این خود شاه برای خنثی‏‎ ‎‏کردن نهضت مردم ایران، دست به چنین تبلیغاتی زده است و مردم را همیشه از تجزیه و‏‎ ‎‏تبدیل آن به ایرانستان می ترساند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۳۰ - ۲۳۴

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای قطب زاده (تشکیل هیأت بین المللی بررسی سیاست تجاوزکارانۀ امریکا)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۲۹

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای عبد الرحیم ربانی (رسیدگی به مشکلات مناطق عشایری فارس)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۳۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان کمیته های امداد مرکز (خطر مثلث تزویر و ریا)

اهم بیانات:

آن که ما امروز مبتلای به آن هستیم و آن دستۀ منافقینی که اظهار اسلام می کنند و کمر‏‎ ‎‏اسلام را می خواهند بشکنند. کار مسلمانها با اینها مشکل است. حل مسئلۀ اینها بسیار‏‎ ‎‏مشکل است. این غیر از آنی است که «نصیری» است، که مطلبش معلوم است. و «هویدا»‏‎ ‎‏است که مطلبش معلوم است. «هویدا» معلوم بود دشمن اسلام و مسلمین است. و‏‎ ‎‏«نصیری» هم معلوم بود که مردم را چه کرده و تکلیف مردم با او معلوم بود. و گرفتند آنها‏‎ ‎‏را و به جزای خودشان رساندند. اما آن آدم مقدس مآبی که تسبیح هم دستش گرفته است‏‎ ‎‏و می گوید به اسلام هم من خدمت می کنم. این مقدس مآب را چه باید بکنیم

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۳۱ - ۲۳۷

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع مدیر کل و کارمندان کادر برگزاری انتخابات (آزادی در انتخابات))

اهم بیانات:

‏در رژیم گذشته مردم نسبت به حکومت و انتخابات و رأی گیری بی تفاوت بودند،‏‎ ‎‏ولی حالا یک بیداری و آگاهی در بین مردم پیش آمد و مردم آزادانه به آن چیزی که‏‎ ‎‏مایل اند، به اسلام و جمهوری اسلامی رأی داده اند. و دیگر هیچ قدرت و حکومتی‏‎ ‎‏نمی تواند به مردم ما تحمیل کند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۳۸

***

جماران، ۱۳۵۹_ تلگراف تسلیت به آقای گلپایگانی (درگذشت خواهر ایشان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۰۵

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم انتصاب آقای سید حسن طاهری خرم آبادی به سمت نماینده امام درسپاه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۳۶

***

جماران، ۱۳۶۷_ نامه به آقای علی رازینی (موافقت با استفاده از اموال مکشوفه)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۲۱۱

***

. انتهای پیام /*