مصاحبه
اسلام و مدرنیزه کردن ایران ـ نفی سازش با رژیم
مصاحبه با نشریۀ «اونیتا» درباره اسلام و مدرنیزه کردن ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 23 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 13 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 230

موضوع : اسلام و مدرنیزه کردن ایران ـ نفی سازش با رژیم

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار نشریۀ «اونیتا» ارگان حزب کمونیست ایتالیا

مصاحبه با نشریۀ «اونیتا» درباره اسلام و مدرنیزه کردن ایران

مصاحبه

‏زمان: 23 آذر 1357 / 13 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: اسلام و مدرنیزه کردن ایران ـ نفی سازش با رژیم‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار نشریۀ «اونیتا» ارگان حزب کمونیست ایتالیا‏

سؤال: ‏[‏‏کشور ما ایتالیا با توجه فراوان وقایع ایران و کوشش ملت ایران علیه دیکتاتوری خاندان پهلوی را‏‎ ‎‏دنبال می کند. و در عین حال سخن بعضی از  جراید گویای این است که حکومت اسلامی نسبت به‏‎ ‎‏مدرنیزه کردن ایران توسط  شاه یک قدم عقب است، در این مورد نظر شما چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏به تصدیق خود شما خاندان پهلوی یعنی شاه و پدرش بیش از پنجاه سال است که با‏‎ ‎‏دیکتاتوری بر ایران حکومت می کنند، و با پشتیبانی قدرتهای استعماری از هیچ جنایتی‏‎ ‎‏به ملت ایران دریغ نکرده اند. ذخایر کشور، مخصوصاً نفت را در اختیار اجانب‏‎ ‎‏گذاشته اند. هرگونه فریاد آزادیخواهی و اعتراض به دیکتاتوری را با سرنیزه خاموش‏‎ ‎‏کرده اند. قتل عامهای مکرری در این پنجاه سال به دست این دودمان انجام شده است.‏‎ ‎‏آزادی به تمام معنی از مردم سلب شده است. هیچ گاه مردم حق انتخاب نداشته اند.‏‎ ‎‏گویندگان و نویسندگان کشته شده اند و یا زندانی هستند و یا ممنوع از گفتن و نوشتن.‏‎ ‎‏مطبوعات را از نوشتن حقایق محروم کرده اند و در یک کلمه، تمامی مبانی بنیادی و‏‎ ‎‏دموکراسی را نابود کرده اند، که تمامی این واقعیتهای تلخ را در یک سال اخیر، هم شاه و‏‎ ‎‏هم اطرافیانش اعتراف کرده اند. و حالا من می پرسم که با ملتی تا این حد ستمدیده و‏‎ ‎‏سلطانی تا این حد دیکتاتور، مدرنیزه کردن کشور چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ آیا‏‎ ‎‏طلای سیاه ما را تاراج کنند و در ازای آن میلیاردها دلار اسلحه را در کشور انبار کنند. این‏‎ ‎‏معنی نوسازی کشور است؟ تأسیس کارخانجات صنعتی مونتاژ با سرمایه های خارجی و‏‎ ‎‏سرمایه های وابستگان داخلی آنها از جمله خود شاه که مملکت را به طرف یک مستعمرۀ‏‎ ‎‏تمام عیار پیش می برد و کارگر ایرانی را با دستمزدهای ناچیز در خدمت آنها درمی آورد‏

‏به معنی مدرنیزه کردن کشور است؟ کشاورزی را نابود کرده اند و در عوض گندم و برنج و‏‎ ‎‏سایر مواد غذایی به مقدار بیش از نود درصد مصرف داخلی را از خارج وارد می کنند.‏‎ ‎‏این به معنی مدرنیزه کردن کشور است؟ از تحصیلکرده های ما، از دانشجو و دکتر و‏‎ ‎‏مهندس و سایر متخصصین و روشنفکران، زندانها را پر کرده اند و از خارج دکتر و‏‎ ‎‏مهندس وارد می کنند. اینها در منطق شاه و جرایدی که از او پول گرفته اند، به معنی‏‎ ‎‏نوسازی کشور است و حرف ما که  خواستار حکومت اسلامی هستیم که در سایۀ آن به‏‎ ‎‏همۀ این جنایتها و خیانتها پایان داده می شود به معنی یک قدم عقب بودن است؟ نه. این‏‎ ‎‏پایان دادن به ارتجاع شاهنشاهی 2500 سالۀ پوسیده است.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما تصور می کنید که با تمام جنبشهای آزادیبخش در کشورهای مختلف عرب که هر کدام‏‎ ‎‏براساس روش خاصی و در شرایط خاصی برای استقلال ـ مانند ملت فلسطین ـ خودمختاری، آزادی‏‎ ‎‏سیاسی، اقتصادی و عقیدتی مجاهدت می کنند پیوند دارید؟‏‏]‏

ــ     ‏نهضت مقدس اسلامی موجود در ایران با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط‏‎ ‎‏سازمانی ندارد. ولی ما امیدواریم که چون ملت ایران همیشه از مبارزۀ همۀ آزادیخواهان‏‎ ‎‏بخصوص برادران فلسطینی علیه اسرائیل متجاوز حمایت کرده است. و ما بیش از پانزده‏‎ ‎‏سال است که همیشه در اعلامیه ها و سخنرانیها نهضت آنان را تأیید کرده ایم و در حد‏‎ ‎‏امکان به یاری آن برخاسته ایم، آنان و همۀ آزادیخواهان جهان امروز از مبارزات‏‎ ‎‏حق طلبانۀ ملت ایران حمایت کنند. امیدواریم که این کار را هر چه بیشتر و سریعتر انجام‏‎ ‎‏دهند.‏

ــ     ‏[‏‏در مبارزه علیه شاه، نیروی مذهبی مایۀ اتحاد قشرها و لایه های مختلف نیروهای سیاسی است. نظر‏‎ ‎‏شما نسبت به شرکت مبارزین متحد و مردمی جنبش انقلابی که می گویند بعضی از آنان مارکسیست‏‎ ‎‏هستند و گاهی اظهار نمی کنند چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏بله، امروز اسلام به صورت یک مکتب مترقی که قادر است تمامی نیازهای بشر را تأمین‏‎ ‎‏کند و مشکلات او را حل نماید مورد توجه همۀ مسلمین جهان بخصوص ملت مسلمان‏‎ ‎‏ایران قرار گرفته است. و بیش از نود و پنج درصد مردم ایران مسلمانند و خواستار استقرار‏

‏حکومت اسلامی و اجرای قوانین مترقی اسلامند. و تمامی قشرها در سراسر کشور در این‏‎ ‎‏خواستها هم صدا و در صف واحدند. و اگر عده ای که شمارۀ آنها بسیار هم محدود است‏‎ ‎‏شعاری غیر از اسلام دارند یا مغرضند، که اگر مأمور خود رژیم ایران نباشند از قدرتهای‏‎ ‎‏خارجی دستور می گیرند، و یا به علت اینکه اسلام را نشناخته اند و آنچه را از اسلام‏‎ ‎‏شنیده اند از تبلیغات غلط و انحرافی بوده است. از این جهت به سایر مکتبها پناه برده اند و‏‎ ‎‏این عده را ما معتقدیم با پیاده شدن اسلام به آغوش آن برمی گردند.‏

ــ     ‏[‏‏بیشتر روزنامه ها در ایتالیا و فرانسه، امروز از خطر یک «جنگ داخلی» صحبت می کنند و تصورشان‏‎ ‎‏این است که تنها راه حل سازش، انتخابات مجلس مشروطه، مراجعه به آرای عمومی، امیدوارکننده‏‎ ‎‏است تا بتوان از برخورد بین مردمی که به حرف شما گوش می کنند و ارتش جلوگیری کرد. آیا واقعاً‏‎ ‎‏شکاف بین ارتش و مردم وسیع است؟ در اینجا صحبت از کادرهای بالای ارتش که در خدمت شاه‏‎ ‎‏هستند نیست.‏‏]‏

ــ     ‏اولاً سازش با شاه یعنی سازش با یک فرد ظالم و خائن. و این سازش، خود بزرگترین‏‎ ‎‏خیانت است که هرگز در قاموس اسلام و یک مسلمان واقعی نمی گنجد. و در ثانی سازش‏‎ ‎‏از سیاسیون در طول سلطنت این دودمان با تجربه های تلخی در گذشته اتفاق افتاده است‏‎ ‎‏و ملت ایران امروز بیدار شده و این فریب را هرگز نمی خورد. و آن دسته از مطبوعات که‏‎ ‎‏صحبت از جنگ داخلی می کنند باید بدانند که خیلی پیش از این خود شاه برای خنثی‏‎ ‎‏کردن نهضت مردم ایران، دست به چنین تبلیغاتی زده است و مردم را همیشه از تجزیه و‏‎ ‎‏تبدیل آن به ایرانستان می ترساند‏‎[1]‎‏ و می گفت که مخالفین من می خواهند ایران را به‏‎ ‎‏ایرانستان تبدیل کنند. و این صرفاً یک تهدید توخالی است و ملت فریب آن را‏‎ ‎‏نمی خورد. و اما ارتش، شاه خوب می داند که به این ارتش نمی تواند امیدوار باشد. این‏‎ ‎‏روزها از ایران اخبار سرپیچی ارتشیان می رسد. سربازها از سربازخانه ها فرار می کنند.‏‎ ‎‏افسران جوان از اطاعت فرماندهان خود سرپیچی می کنند. ارتشیان، جز یک عدۀ معدود‏

‏که از وابستگان و سرسپردگان شاهند، مسلمانند و دیر یا زود به ملت خواهند پیوست و‏‎ ‎‏شاه قادر به ادامۀ حکومت خود نخواهد بود.‏

ــ     ‏[‏‏تمامی ناظرین قبول دارند که تظاهرات بزرگ یکشنبه و دوشنبۀ گذشته‏‎[2]‎‏ یک مراجعه به آرای‏‎ ‎‏عمومی علیه شاه و له حکومت اسلامی بود. آنها همچنین قبول کرده اند که بلوغ عظیم ملت ایران را که به‏‎ ‎‏حرف شما گوش می کنند به رسمیت بشناسند، ولی سلطه و قدرت باز ادامه دارد. زیرا شاه قصد ترک‏‎ ‎‏قدرت را ندارد و بنابراین تحت چه فرم دیگری مبارزۀ توده ای می تواند علیه شاه ادامه پیدا کند؟‏‏]‏

ــ     ‏پایۀ پوشالی قدرت شاه را که توسط خودش بنا گردیده بود و بر آن تکیه داشت، ملت‏‎ ‎‏مبارز فرو ریخت، و به همین دلیل قدرت او نمی تواند ادامه پیدا کند. همین شاه بود که‏‎ ‎‏چند سال گذشته هنگامی که حزب مبتذل‏‎[3]‎‏ خود را اعلام کرد گفت هر که به ما رأی‏‎ ‎‎ ‎‏ندهد یا جایش در زندان است و یا از کشور اجازه می دهیم که خارج شود. امروز می بینید‏‎ ‎‏که ملت ایران او را مجبور می کند که رسوایی شکست حزب رستاخیز فرمایشی خود را‏‎ ‎‏قبول کند. و همین شاه بود که در مورد زندانیان سیاسی عقیده داشت که باید در زندان‏‎ ‎‏پوسیده و بمیرند، و دیدیم که فشار ملت او را مجبور می کند که بعضی از آنان را آزاد کند‏‎ ‎‏و دهها شکست دیگر که ملت بر او وارد آورده و به یاری خدای تعالی او را برای همیشه‏‎ ‎‏از قدرت برکنار خواهد کرد. و در این راه از هر شیوۀ ممکن استفاده می کند. اگر به همین‏‎ ‎‏روش مسالمت آمیز شاه کنار نرود آن وقت است که او و حامیانش غرامت سختی خواهند‏‎ ‎‏پرداخت.‏

ــ     ‏[‏‏شما در جریان گروه تحقیقی درخواست شده توسط پرزیدنت کارتر هستید. دولت اسلامی شما‏‎ ‎‏می تواند علیه قدرتهایی که از نظر اقتصادی استثمارش کرده اند یا از نظر سیاسی، ایران و منافعش را‏‎ ‎‏تحت فشار قرار داده اند، ارتباطش را قطع نماید. آیا یک گفتگوی دوجانبه البته با شرایط کاملاً مساوی‏‎ ‎‏با ایالات متحده را پیش بینی کرده اید؟‏‏]‏


ــ     ‏تا زمانی که شاه بر سر کار است و کنار نرفته است، ما هیچ مذاکره ای را نمی پذیریم. و در‏‎ ‎‏صورتی که یک دولت اسلامی مستقل متکی به آرای ملت سر کار آمد در آن موقع با هر‏‎ ‎‏دولتی که مایل باشد در زمینه های مختلف حاضر به مذاکره هستیم. و ما در روابطمان با‏‎ ‎‏سایر کشورها همچنان که ظلم را نمی پذیریم به کسی هم ظلم نمی کنیم. و اگر کشوری با‏‎ ‎‏چنین سیاستی عمل کند و به هیچ یک از قدرتهای استعماری وابسته نباشد و استقلال‏‎ ‎‏کامل خود را حفظ نماید قطعاً در دنیای امروز در محاصرۀ اقتصادی و سیاسی قرار‏‎ ‎‏می گیرد. این شاه و دولت غیرقانونی اوست که چون هیچ گونه پیوندی با ملت ندارد و از‏‎ ‎‏طرف ملت محکوم به سقوط است، از این جهت قدرتهای خارجی در برابر حفظ‏‎ ‎‏قدرت، هر چه را بر او تحمیل می کنند و او هم ناگزیر از پذیرفتن است.‏

ــ     ‏[‏‏کارگران ایتالیا با ملت ایران که مبارزه می کنند هستند. همین احساس در جای دیگر هم وجود دارد.‏‎ ‎‏دولتها طور دیگر فکر می کنند، و می توان گفت که جهاد شما از حدود مرزهای اسلامی گذشته است و‏‎ ‎‏توسط ملتها شناخته شده، عقیدۀ شما چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏امروز همچنان که قدرتهای شیطانی در سطح جهانی برای غارت ملت ضعیف دست در‏‎ ‎‏دست یکدیگر گذاشته اند، ملتها باید در مبارزات حق طلبانۀ خود یکدیگر را حمایت‏‎ ‎‏کنند. و ما امیدواریم که در این لحظات حساس همۀ آزادیخواهان جهان، ملت مسلمان و‏‎ ‎‏رشید و قهرمان ایران را یاری نمایند. ملت ایران بدون اتکا به غرب و شرق می خواهد‏‎ ‎‏روی پای خود بایستد و بر سرمایه های مذهبی و ملی خود استوار باشد. ملتهای جهان از‏‎ ‎‏این طرز فکر برخلاف مسیر دولتها، پشتیبانی می کنند و خواهند کرد.‏

‎ ‎

  • ـ شاه در مصاحبه با امیر طاهری که تحت عنوان «مصاحبۀ استثنایی با رهبر استثنایی» در روزنامه کیهان به چاپ رسید، گفت: «تا من و ارتش و وطن پرستان هستیم، ایران ایرانستان نخواهد شد!».
  • ـ راهپیماییهای عظیم مردم در تاسوعا و عاشورای سال 57.
  • ـ حزب رستاخیز ملت ایران که شاه، آن را در روز یازدهم اسفند ماه سال 1355 اعلام کرد.